Comarch podpisał umowy ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego
13 lipca 2018 r. Comarch podpisał umowy ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” dla powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego i złotoryjskiego.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu dzięki modernizacji zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W ramach zamówienia zostaną dostarczone nowoczesne rozwiązania IT, mające za zadanie zwiększenie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników w 23 jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w zakresie świadczenia tych usług.

Firma Comarch zrealizuje projekt dla pięciu JST, w których zostanie wdrożony system Comarch ERGO. Obywatele i przedsiębiorcy będą mieć dostęp do e-usług zapewniających możliwość wypełnienia elektronicznego formularza na stronie Portalu Obsługi PEUG lub ePUAP oraz obejmujących usługi transakcyjne, jak również wgląd do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich. Zostanie również stworzony Portal Obsługi Klienta, ułatwiający komunikację z urzędem.

Wdrożenie Comarch ERGO pozwoli usprawnić procesy związane z udostępnianiem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi, zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty.

W ramach projektu wdrożonych i udostępnionych zostanie 19 usług związanych z funkcjonowaniem Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej (PODGiK).