Comarch podpisał z Urzędem Miejskim we Wrocławiu kontrakt na rozwój i utrzymanie wrocławskiego portalu internetowego. Wartość podpisanego kontraktu, to prawie 0,5 mln zł.

Kluczowe moduły portalu, to: Internetowy Portal Miejski, Wewnętrzny Portal Korporacyjny, System Zarządzania Zasobami Portalowymi, Zbiór Narzędzi Agregujących i System Identyfikacji Wizualnej Portalu oraz narzędzia pracy grupowej.

Przez kolejne dwa lata Comarch będzie świadczył usługi opieki serwisowej systemu, w ramach projektu realizowana będzie także rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności i aplikacje pozwalające na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego systemu.

- Comarch posiada szerokie doświadczenie w budowie i rozwoju zaawansowanych aplikacji portalowych. To właśnie kompetencje zdobyte przy  dotychczas zrealizowanych wdrożeniach zaawansowanych systemów portalowych dla administracji centralnej i regionalnej zadecydowały o wyborze naszej oferty - mówi dyrektor centrum realizującego projekt w Comarch Marcin Szaraniec.