W grudniu 2010 roku konsorcjum firm Comarch SA i LTC Sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na „Dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowanie jeźdźca i konia w ruchu dla projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego””.

W ramach nowatorskiego w skali kraju projektu tworzone jest ponad 1800 kilometrów tras do uprawiania turystyki konnej, wraz z odpowiednią infrastrukturą i oznaczeniem szlaków. „Turystyka w siodle” obejmuje swym zasięgiem teren województwa łódzkiego (i województw sąsiednich) w obszarach bardzo atrakcyjnych pod względem turystycznym z dobrymi warunkami do uprawiania jeździectwa.

Budowa takiej sieci turystycznej to oczywiście nie tylko oznaczenia tras, montaż poideł i tworzenie miejsc do odpoczynku. W ramach swych zadań Konsorcjum zinformatyzuje proces nadzoru nad ruchem turystycznym oraz zbuduje infrastrukturę informatyczną Punktów Monitorowania Turysty Aktywnego zlokalizowanych na wytyczonych szlakach. Z uwagi na wyposażenie turystów w urządzenia GPS będzie można sprawować stały nadzór nad ich bezpieczeństwem.

Pracownicy Call center będą zarówno otrzymywać informacje alarmowe od grup turystów podróżujących po szlaku jak i powiadamiać ich o ewentualnym zejściu z wytyczonej trasy. Dzięki wyposażeniu służb ratunkowych w podobne urządzenia możliwe będzie błyskawiczne zlokalizowanie osób wymagających pomocy medycznej.

W podobny sposób będą mogli korzystać z wytyczonych szlaków turyści piesi i rowerowi. Wartość projektu wyniosła ponad 9 milionów złotych netto.