Za kwotę ponad 3 mln zł Comarch zbuduje zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem dla Gminy Miejskiej Kościerzyna. Wdrożenie całościowo oparte jest o rozwiązania platformy Comarch eGoverment Suite. Zawiera moduły od ERP, e-urzędu i obiegu dokumentów po rozwiązania GIS i systemy wspierające codzienną pracę administracji samorządowej. Dzięki temu systemowi uda się w pełni zrealizować w całej gminie idee społeczeństwa informacyjnego.

Projekt, którego wartość to 3,38 mln zł (brutto) zintegruje zasoby samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na czerwiec 2012 r.

- e-Kościerzyna to przedsięwzięcie, na które nasze miasto czekało od dawna. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w przeciągu najbliższych trzech lat nastąpią rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu lokalnego samorządu. Za kwotę ponad 3 mln zł zrealizowane zostanie zadanie, które na trwałe odmieni życie i mentalność lokalnej społeczności. Nowatorskie rozwiązania zdynamizują prace administracji, a mieszkańcom pozwolą na bezpłatny i przystępny dostęp do bazy danych, zawierającej wszelkie możliwe informacje na temat Kościerzyny - mówi Marcin Modrzejewski, burmistrz Kościerzyny.

- Od lat współpracujemy z samorządami, realizując projekty o różnej skali i zakresie. E- Kościerzyna jest dla nas szczególnie interesująca i ważna. W jednym projekcie wdrażamy większość zadań z zakresu administracji od e-urzędu, obiegu dokumentów po rozwiązania GIS i systemy wspierające codzienną pracę administracji samorządowej - dodaje Waldemar Pieńkowski, dyrektor Subcentrum SCC Public ERP.

Projekt E-Kościerzyna składa się z czterech modułów:

  • System Elektronicznych Usług Publicznych
  • System Elektronicznej Obsługi Radnych
  • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  • Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem


Podsystem Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) realizuje wymóg nałożony przez prawo na jednostki administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznych (moduł BIP) oraz nadawania i odbioru dokumentów elektronicznych do Urzędu i jego jednostek (moduł Elektroniczny Urząd). W ramach podsystemu realizowane będą również wymagania dotyczące dostępu do informacji lokalnej oraz promocji miasta (moduł Portal Miejski), a także wymagania dotyczące dostępu zdalnego do szeroko pojętej informacji edukacyjnej w mieście (moduł Wirtualny Dziennik).

Codzienną pracę Rady Miasta Kościerzyna zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi usprawni Podsystem Elektronicznej Obsługi Radnych (SEOR).

Podsystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) zapewnieni pełną obsługę elektronicznych dokumentów przekazywanych do urzędu i jego jednostek.

Najbardziej rozbudowanym będzie Podsystem Wspomagania Zarządzania Miastem (SWZM). Obejmie moduł Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), który umożliwi realizację wymagań dotyczących usprawnienia obsługi danych i informacji geoprzestrzennych dla ich efektywnego wykorzystywania na potrzeby poszczególnych jednostek urzędu w Kościerzynie.

- Warto dodać, że SWZM to szereg modułów typu ERP, wspierających codzienną pracę poszczególnych wydziałów urzędu - dodaje Waldemar Pieńkowski, dyrektor Subcentrum SCC Public ERP.

Więcej informacji na temat produktów : www.eurzad.comarch.pl