Comarch z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

Comarch został Integratorem w ramach Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ. Firma będzie zarządzać całością architektury korporacyjnej NFZ wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia i z innymi wykonawcami.

Umowa została zawarta w dniu 29 sierpnia 2023 r. pomiędzy Comarch Polska SA, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem zamówienia jest Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami – Część 2. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 82,5 mln złotych brutto. Czas realizacji projektu to 5 lat od daty podpisania umowy.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Program Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ, którego celem jest stworzenie systemu informatycznego dopasowanego do struktury, zadań i organizacji NFZ oraz do nowych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia.

Zintegrowany System Informatyczny NFZ, został podzielony na trzy części według kolejnych etapów jego realizacji. Każda część jest przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. Poszczególne części obejmują:

1) Wsparcie analityczne w zakresie analizy biznesowo-systemowej w realizacji zadań związanych z wdrożeniem w organizacji ZSI NFZ

2) Integrację oprogramowania w ramach Programu Budowy ZSI NFZ

3) Wytwarzanie oprogramowania w ramach Programu Budowy ZSI NFZ

Comarch jako Integrator

W ramach projektu, Comarch będzie pełnić rolę Integratora oraz zadba o spójność realizacji projektów zgodnie z dokumentacją projektową. Weźmie również udział w tworzeniu analizy systemowej. Integrator odpowiedzialny jest za realizację prac z zakresu DevOps, czyli działań dotyczących rozwoju, scalania i wdrożenia oprogramowania. Odpowiada również za testy integracji, wydajnościowe, bezpieczeństwa oraz wdraża kolejne elementy Programu.

Integrator uczestniczy w całym procesie realizacji Programu budowy ZSI NFZ.