Już w połowie 2010 roku mieszkańcy Pomorza będą mogli skorzystać z portalu e-Policja - Elektronicznej Platformy Komunikacyjnej Pomorskiej Policji ze Społecznością Regionu. Projekt o wartość 4,36 mln zł zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest giełdowy Comarch.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku jako pierwsza w Polsce wdraża system, który ułatwi obywatelom kontakt ze stróżami prawa i przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa. Nowe rozwiązania usprawnią pracę ponad 7 tys. policjantów oraz pracowników cywilnych i obejmą 39 jednostek policji w całym województwie.

Realizacja umowy zaplanowana jest na trzy miesiące, a jej koszt całkowity wynosi 4,36 mln zł. Konsorcjum Comarch wygrało kontrakt, pokonując aż 7 firm startujących w przetargu.

Jest to jeden z sześciu projektów informatycznych w województwie pomorskim, które uzyskały finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt e-Policja obejmie m.in. stworzenie portalu, na którym uruchomione zostaną interaktywne usługi, usprawni to komunikację ze stróżami prawa i przyspieszy obieg spraw. Każdy obywatel będzie mógł złożyć wniosek czy przekazać dokument w formie elektronicznej. Będzie też można na bieżąco sprawdzać, na jakim etapie znajduje się dana sprawa. Dostęp do portalu ułatwią tzw. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, które umożliwią mieszkańcom Pomorza i turystom dotarcie do poszczególnych elektronicznych formularzy. W ramach przetargu konsorcjum Comarch dostarczy również komputery, serwery i sprzęt sieciowy.

- Doświadczenie zdobyte przy realizacji ogólnopolskiego projektu e-PUAP skutecznie wykorzystujemy w każdym wdrożeniu, gdzie następuje informatyzacja procesu komunikacji na linii obywatel - państwo. Dotychczas obserwowaliśmy upowszechnienie takiej formy kontaktu wyłącznie w samorządach. E-Policja będzie jednym z pierwszych projektów, w których również władza wykonawcza stawia na nowoczesność. Każdy, korzystając z własnego komputera bądź z tzw. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, będzie mógł złożyć wniosek lub przekazać dokument w formie elektronicznej - mówi kierownik grupy konsultantów Waldemar Pieńkowski z Comarch.

- Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy wniosek wymaga uzupełnienia o kolejne dokumenty, czy jest na etapie rozpatrzenia, czy może już czeka na niego gotowa decyzja - dodaje podkom. Beata Domitrz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Warto wspomnieć, że projekt E-Policja jest drugim, obok projektu E-Kościerzyna, kontraktem pozyskanym w ostatnim czasie przez firmę Comarch na terenie województwa pomorskiego. Dowodzi to wysokiej pozycji Comarch na rynku polskich integratorów, a także dużej konkurencyjności rozwiązań oferowanych sektorowi administracji publicznej przez krakowską spółkę.

Więcej informacji na temat produktów Comarch dla administracji tutaj.