11 czerwca 2010 r. zakończony został projekt „e-Policja – elektroniczna platforma komunikacji Pomorskiej Policji ze Społecznością Regionu” realizowany przez Comarch w konsorcjum z Sprint Sp. z o.o. i Madkom Sp. z o.o.

Budżet całego przedsięwzięcia to ponad 5 mln złotych, przy czym większość środków przeznaczonych na realizację projektu (ponad 4 mln) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zbudowany system umożliwia mieszkańcom Pomorza załatwienie wielu spraw administracyjnych za pomocą Internetu – bez konieczności osobistej wizyty we właściwej komendzie. Obywatele mogą między innymi składać wnioski o wydanie licencji pracownika ochrony, czy zgodę na posiadanie broni.

Poza rejestracją sprawy system umożliwia obywatelom kontrolę jej statusu oraz uzupełnienie.  Jeśli mieszkaniec Pomorza nie ma w domu komputera, z którego mógłby skorzystać przy rejestracji spraw i wniosków, może to zrobić za pomocą tzw. Infokiosku, czyli Publicznego Punktu Dostępu do Internetu.

Dla ponad 7 tysięcy pracowników pomorskiej policji, zarówno policjantów jak i pracowników cywilnych system ten niesie za sobą znaczne usprawnienie pracy, głównie poprzez wyeliminowanie tzw. ‘papierkowej roboty’. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu niemal całkowicie zrezygnowano z dokumentu papierowego na rzecz dokumentu elektronicznego wysyłanego za pomocą Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów a nie tak jak dotychczas – za pomocą poczty.