2 listopada br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz firma Comarch podpisały list intencyjny. Dokument określa możliwości współpracy i zakres wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza dla programów realizowanych w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Porozumienie zawarte przez Comarch i PGZ jest efektem realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030, która zakłada rozbudowę kompetencji w zakresie budowy nowoczesnych rozwiązań dla takich obszarów rozwojowych jak rozpoznanie obrazowe i satelitarne, technologie kosmiczne i satelitarne, systemy obrony powietrznej czy zwalczanie zagrożeń na morzu. Porozumienie to jest ważnym krokiem w kwestii współpracy przemysłu obronnego z polskim sektorem IT.

- Współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej ze spółką Comarch oraz innymi polskimi podmiotami działającymi w branży IT pozwoli na dostarczenie wojsku najnowocześniejszych rozwiązań i technologii w obszarze zarządzania informacją na współczesnym polu walki – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ S.A. – Mamy w Polsce wielu ekspertów w branży informatycznej, którzy są cenieni na całym świecie. To właśnie z ich udziałem chcemy budować nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Partnerstwo z Comarch jest odpowiedzią na nowe wyzwania związane m.in. z bezpieczeństwem elektronicznym. Jednocześnie jest to kolejny etap realizacji strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Porozumienie zawarte między obiema spółkami nie ma charakteru umowy na wyłączność oraz nie narusza umów zawartych dotychczas przez obie strony. 

- Partnerstwo Comarch z Polską Grupą Zbrojeniową to przykład obopólnie korzystnej synergii. Współpraca narodowego championa zbrojeniowego PGZ z Comarch  - najbardziej innowacyjną polską firmą IT - daje szansę wspólnego oferowania na bazie doświadczeń i potencjału technologicznego obu partnerów nowoczesnych i narodowych rozwiązań dla polskiej armii, które nie tylko przyczynią się do zwiększenia potencjału bojowego Wojska Polskiego , ale również przez rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego poprawią bezpieczeństwo strategiczne Polski. Polscy inżynierowie rozwijający w Polsce zaawansowane technologicznie systemy to kluczowy element budowy naszej strategicznej pozycji i najlepsza gwarancja niezależności – mówi profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 30 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo.

PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie. „Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015–2030” zakłada trzykrotny wzrost biznesu w perspektywie do 2030 r.

Comarch
Comarch jest producentem i integratorem rozwiązań IT. Od 1993 roku Comarch pomaga klientom osiągnąć większą rentowność i wykorzystać nowoczesne rozwiązania i produkty, wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi uzupełnionych o najwyższej jakości usługi. W 2014 r. Comarch wygenerował 1 mld zł przychodu. Obecnie zatrudnia ponad 5000 ekspertów, w 24 krajach.

Comarch prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród podmiotów, które wybrały rozwiązania Comarch są m. in. Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Produkty Comarch zostały ujęte w raportach analityków firmy Gartner, IDC, Forrester i Frost & Sullivan.