Comarch  podpisał umowę z Urzędem Miasta w Koszalinie na dostawę systemu do prowadzenia rejestrów i ewidencji w gospodarce przestrzennej. Kontrakt zakłada instalację i kompleksowe wdrożenie w urzędzie sieciowego, wielodostępnego oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz portalu metadanych.

Wraz z systemem, Comarch dostarczy również niezbędna infrastrukturę informatyczną oraz przeprowadzi migrację i dostosuje dane z obecnie eksploatowanych przez urząd baz danych wraz z konserwacją systemu.

W koszalińskim urzędzie zostanie wdrożona platforma Comarch ERGO, która zapewni  kompleksowe prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej miasta. W ramach projektu zostaną wdrożone moduły z zakresu prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kompleksowej obsługi planowania przestrzennego, obejmującej sporządzanie i wydawanie dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych, ochrony zabytków oraz obsługi procesów budowlanych.
System dostarczy zintegrowane, jednolite dostępne z poziomu przeglądarki internetowej interfejsy dla wszystkich obsługiwanych procesów. Platforma zapewni wykorzystanie aktualnych danych rejestrów publicznych przy wydawaniu decyzji prawnych administracyjnych i gospodarczych. 

Umowa  została podpisana 22 września na kwotę 1 669 577,40 zł brutto. Przewidywany termin jej realizacji to kwiecień 2018r.