Najnowsza wersja systemu Comarch Egeria już dostępna. Z końcem października ukazała się najnowsza 6.0 wersja systemu Comarch Egeria.

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP Comarch Egeria jest od wielu lat wykorzystywany przez liczną rzeszę klientów z administracji publicznej, samorządów, uczelni wyższych, służby zdrowia, przedsiębiorstw ciepłowniczych i wodociągowych, transportowych czy firm komercyjnych.

Przez te wszystkie lata system dopracował się wersji dedykowanych dla obsługiwanych branż oraz rozbudowanej funkcjonalności standardowej. W najnowszej wersji poszerzono funkcjonalności modułów logistycznych o planowanie zakupów, kontrolę budżetową zamówień i wnioski realizatora (składane przez różne komórki i procesowane). Moduły HRM rozbudowano o obsługę delegacji krajowych i zagranicznych. Wśród nowych funkcjonalności pojawił się również moduł e-Deklaracje pozwalający na automatyczną generację deklaracji PIT-11 i PIT-40 dla pracowników zaewidencjonowanych w module Kadry. Pozwana on na sprawne przygotowanie deklaracji, łatwą weryfikację poprawności danych i efektywną autoryzację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.