Koordynację i integrację ośrodków zarządzania działalnością ratowniczą przewiduje „System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego”. Umowę na świadczenie usług doradczych podczas budowy tego systemu podpisało z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji konsorcjum firm Comarch SA, CA Services SA, PricewaterhouseCoopers.

W ramach Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego przewiduje się min. stworzenie sieci zintegrowanych ośrodków zarządzania działalnością ratowniczą. Poprzez zintegrowanie służb dyżurnych skrócony zostanie czas przepływu informacji, a sprawna koordynacja na wszystkich szczeblach organizacji systemu powiadamiania ratunkowego zwiększy skuteczność ich działań.

Podpisana przez Comarch umowa obejmuje przygotowanie projektu Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego.