System „ŚWITEŹ” w Głównym Urzędzie Miar

Główny Urząd Miar oraz wszystkie jego jednostki podległe: 10 Okręgowych Urzędów oraz 50 Wydziałów Zamiejscowych mogą od teraz korzystać z systemu „ŚWITEŹ”.

Projekt został zrealizowany w oparciu o umowę zawartą w październiku 2019 roku między Comarch a Głównym Urzędem Miar. Celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług, dzięki wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnej platformy elektronicznych usług publicznych.

Rozwiązanie zostało uruchomione w chmurze publicznej w oparciu o oprogramowanie Comarch (m.in. Comarch EZDComarch e-Urząd), dzięki któremu instytucja ma możliwość udostępnia wielu usług elektronicznych przydatnych dla przedsiębiorców. Wdrożenie e-usług pozwala na ograniczenie osobistego kontaktu przedsiębiorcy z urzędem. Jest to oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

System pozwala na optymalizację procesów realizowanych przez instytucję. Pracownicy Głównego Urzędu Miar korzystają z nowoczesnej infrastruktury informatycznej, dzięki której czasochłonne zadania mogą wykonywać krócej niż dotychczas. „ŚWITEŹ” umożliwia zlecanie usług z dowolnego miejsca i dokonywanie płatności bez wychodzenia z domu. Jest to duża wygoda oraz łatwiejsza komunikacja i współpraca z urzędem.

„ŚWITEŹ” pozwala przedsiębiorcom na śledzenie aktualnego statusu sprawy lub zleconej płatności oraz na przeglądanie spraw archiwalnych. Dzięki modułowi powiadomień, przedsiębiorcy są informowani o zbliżającym się terminie płatności lub wygaśnięciu certyfikatu urządzenia pomiarowego. Na koncie użytkownika są również dostępne świadectwa poświadczające wykonaną usługę np. legalizację lub wzorcowanie.

Rozwiązanie wdrożone przez Comarch będzie wspierać pracę wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z przyrządów pomiarowych. Są to przede wszystkim producenci, użytkownicy, importerzy, dystrybutorzy i serwisy przyrządów pomiarowych stosowanych w ochronie zdrowia, środowiska, praw konsumenta, porządku publicznego oraz w obrocie handlowym.