Zmiany w szkolnictwie wyższym, rosnąca liczba informacji o studentach i posiadanych zasobach - jakie muszą gromadzić i przetwarzać szkoły wyższe - oraz wzrost oczekiwań studentów odnośnie jakości usług dostarczanych przez uczelnie sprawiają, że nie jest możliwe sprawne zarządzanie uczelnią bez pomocy zintegrowanego systemu informatycznego. Sektor Administracji Publicznej, Utilities i Samorządów Comarch oferuje dla szkół wyższych następujące obszary produktów i rozwiązań: Comarch Edukacja, wsparcie zarządzania dokumentami i praca grupowa, wsparcie Business Intelligence, projektowanie, budowa sieci i bezpieczeństwa danych, dostarczanie sprzętu i oprogramowania systemowo-narzędziowego oraz pełna oferta outsourcingu.Rozmowa z Krzysztofem Wilczyńskim Dyrektorem Konsultingu  Aplikacji Comarch SA.

wilczynski Czy uczelnie korzystają z aplikacji informatycznych w celu sprawniejszego administrowania swoją ofertą edukacyjną? Większość szkół wyższych w Polsce jest świadoma potrzeby wsparcia przez systemy informatyczne kluczowych procesów swojej działalności. Jednak nie ma prostego przełożenia między tymi potrzebami a inwestycjami w instalację systemów IT. Dlaczego? Uczelnie już użytkują jakieś aplikacje i narzędzia informatyczne i często się tym zadowalają. Jeśli jednak ograniczenia i wady tych narzędzi stają się coraz bardziej dotkliwe, wtedy uczelnia decyduje się na wdrożenie nowych aplikacji, ustala zakres i harmonogram prac.Jaki popyt uczelni na narzędzia informatyczne notuje Comarch? Analiza przetargów publicznych w okresie ostatnich 5 lat pokazuje systematyczny wzrost liczby zamówień rozwiązań informatycznych wspierających procesy administracyjne na uczelniach, w tym obsługę studenta. Na uwagę zasługuje blisko stuprocentowy wzrost zamówień zanotowany w 2008 r., w ujęciu rok do roku. Coraz częściej zapytania dotyczą obszaru zarządzania personelem – pracownikami uczelni i studentami. Jakie korzyści w zakresie zarządzania studiami i studentami zapewnia uczelniom użytkowanie nowoczesnych systemów IT? W warstwie aplikacyjnej przedstawiciele uczelni zwracają coraz większą uwagę na proces rekrutacyjny. W tym zakresie narzędzia informatyczne pozwalają na planowanie i monitorowanie rekrutacji, podnoszą jej efektywność w wymiarze ekonomicznym, umożliwiają identyfikację najlepszych kandydatów. Wciąż bardzo istotnym czynnikiem jest możliwość obniżenia kosztów administracyjnych, m.in. poprzez optymalizację zakupów, elastyczne kształtowanie obsługi oferty edukacyjnej, a także zwiększenie skuteczności planowania zarówno wydatków oraz przychodów jak i budżetowania. Bardzo popularne są wdrożenia elektronicznych legitymacji i indeksów studenckich oraz rozszerzenie ich standardowych funkcji o takie elementy jak system dostępowy, mikropłatności, czy programy lojalnościowe.Więcej info o rozwiązaniach oświaty i szkolnictwa wyższego na stronie: http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/oswiata_i_szkolnictwo_wyzsze