Comarch Social Mining

Gwałtowny rozwój platform społecznościowych i nowe formy komunikacji online zmieniły również narzędzia, którymi posługuje się współczesny marketing.

W obecnych czasach staje się koniecznością stałe monitorowanie wypowiadanych publicznie spontanicznych opinii na temat marek i ich produktów. Niezbędny jest również rozwój strategii budującej zaangażowanie klientów i wzmocnienie ich bezpośrednich relacji z przedsiębiorstwami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dlatego tak istotny jest również wzrost obecności przedsiębiorstw w kanałach online i nieustająca interakcja z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami. Wszystkie te działania są szczególnie ważne w procesie pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb klientów, a także umożliwiają zrozumienie ich zachowania. , Pozwalają również na rozwój nowych metod komunikowania, które wzbogacą dotychczasową formułę realizacji programów lojalnościowych. Dlatego też organizatorzy programów lojalnościowych, próbując zbliżyć się do ich uczestników, włączają do swoich działań media społecznościowe. W efekcie są w stanie uzyskać wzrost satysfakcji, zaangażowania i lojalności za sprawą bardziej spersonalizowanych akcji marketingowych, które są odpowiedzią na faktyczne potrzeby klientów. Dlatego możliwość zaadoptowania do aktualnych wymagań rynku może stać się w niedalekiej przeszłości jednym z czynników przesądzających o sukcesie programu lojalnościowego.

Social media monitoring

Funkcjonalności

Comarch Social Mining to system, który umożliwia monitorowanie zaangażowania klientów w mediach społecznościowych. Jako komplementarne narzędzie pozostałych produktów platformy CRM&Marketing, umożliwia integrację procesów zarządzania lojalnością klientów zarówno w oparciu o dane transakcyjne, komunikację realizowaną we wszystkich kanałach dotarcia, jak i dane o zachowaniu i zaangażowaniu klientów w mediach społecznościowych. Zakres funkcjonalny systemu opiera się na trzech fundamentach:

 • szczegółowe dane na temat zachowania uczestników programu lojalnościowego w mediach społecznościowych;
 • poszerzenie informacji zgromadzonych w profilu uczestnika programu lojalnościowego o dane dotyczące aktywności i zaangażowania w mediach społecznościowych;
 • możliwość bardziej precyzyjnej segmentacji uczestników programu;
 • moduł Spheres umożliwiający, w oparciu o zdefiniowane słowa kluczowe, rozpoznanie trendów, sentymentu wypowiedzi na określony temat, weryfikację ambasadorów marki i liderów opinii w mediach społecznościowych.
 • monitorowanie zachowania uczestników programu lojalnościowego pod kątem reakcji na specyficzny typ treści w mediach społecznościowych;
 • weryfikacja spontanicznych opinii uczestników program lojalnościowego wyrażanych w mediach społecznościowych i możliwość podążania za ich oczekiwaniami w celu podniesienia atrakcyjności programu;
 • śledzenie wypowiedzi po słowach kluczowych jako metoda monitorowania reputacji marki i działań konkurencji;
 • analiza sentymentu wypowiedzi w celu identyfikacji obszarów negatywnie komentowanych.
 • szczegółowe analizy aktywności, zaangażowania i wskaźnika opiniotwórczości klientów wraz z unikatowymi metrykami;
 • monitorowanie efektywności treści opublikowanych w mediach społecznościowych – analiza reakcji, zaangażowania i długości oddziaływania kampanii;
 • rankingi i segmentacja oparta o atrybuty społeczno-demograficzne i zachowania klientów w mediach społecznościowych;
 • poznanie ambasadorów marki i liderów opinii w wybranych obszarach.

Comarch Social Mining - korzyści

Korzyści

 • możliwość zachęcenia uczestników programu lojalnościowego do połączenia kont w programie z profilami w mediach społecznościowych – unikalna szansa na pozyskanie dodatkowych informacji;
 • możliwość zarządzania zintegrowanymi, kompletnymi informacjami o uczestnikach programu lojalnościowego, zgromadzonymi w ramach platformy CRM&Marketing, dzięki rozszerzeniu zasięgu programu lojalnościowego o social media i możliwości weryfikowania opinii i wymagań klientów;
 • integracja z Comarch Loyalty Management umożliwiająca poszerzenie profilu uczestnika programu lojalnościowego w oparciu o dane na temat zaangażowania w mediach społecznościowych przy jednoczesnym zwiększeniu jakości komunikacji marketingowej z klientami;
 • możliwość zachęcania uczestników programu do podejmowania określonych działań w obszarze social media, które wspomagają pozyskanie kolejnych klientów;
 • poszerzenie możliwości segmentacji przy wykorzystaniu dodatkowych, atrybutów klientów, pochodzących z mediów społecznościowych – nowa metoda segmentacji klientów uwzględniająca kompletne dane z różnych źródeł, możliwość koncentracji na najbardziej wpływowych klientach i ambasadorach marki;
 • możliwość skoncentrowania się na najbardziej wpływowych klientach I ambasadorach marki;
 • dostęp do informacji na temat trendów, sentymentu wypowiedzi, zaangażowania klientów i ich spontanicznych opinii oraz aktywności zawierającej istotne dla biznesu słowa kluczowe;
 • narzędzie do analizy porównawczej własnych działań marketingowych i aktywności konkurentów rynkowych, dzięki możliwości pomiaru dyskusji na ich temat oraz sentymentu wypowiedzi;
 • możliwość rozwoju strategii programu lojalnościowego w oparciu o rzeczywiste opinie klientów i ich potrzeby.

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.