Sprawozdania za rok 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2019.pdf (7,2MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf (0,2MB)

Raport roczny Comarch SA 
SAR 2019.pdf (6,9MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf (0,2MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2019.pdf (4,9MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2019.pdf (1,9MB)
QSr 3 2019.pdf (3,5MB) 
QSr 4 2019.pdf (3,6MB) 

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2019.pdf (3,2MB) 

Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok w formacie iXBRL, otagowane zgodnie ze słownikiem ESEF.

(Do formatu iXBRL została przekształcona część skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, zgodnie z wytycznymi ESEF, mającymi zastosowanie do raportów rocznych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 lub później.)