Sprawozdania finansowe za rok 2019

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2019.pdf (4.9MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 1 2019.pdf (1.9MB)