Sprawozdania za rok 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2019.pdf (4,5MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf (0,2MB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2019.pdf (4,3MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf (0,2MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2019.pdf (4,9MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2019.pdf (1,9MB)
QSr 3 2019.pdf (3,5MB) 
QSr 4 2019.pdf (3,6MB) 

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2019.pdf (3,2MB)