Sprawozdania finansowe za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 

RS 2016.pdf (5022kB) 

Opinia biegłego rewidenta (191kB)

Raport roczny Comarch SA

SAR 2016 skorygowany.pdf  (4929kB)

Opinia biegłego rewidenta (167kB)

 

Raport danych pozafinansowych grupy Comarch za 2016 rok

Raport danych pozafinansowych 2016.pdf (4010kB) 

 

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2016.pdf (3 178kB)

 

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 4 2016.pdf (1 967kB)

QSr 3 2016.pdf (1 329kB)

QSr 1 2016.pdf (923kB)