Sprawozdania za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2016.pdf (5022 kB) 
Opinia biegłego rewidenta (191 kB)

Raport roczny Comarch S.A.
SAR 2016 skorygowany.pdf  (4929 kB)
Opinia biegłego rewidenta (167 kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2016.pdf (3178 kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2016.pdf  (923 KB)
QSr 3 2016.pdf (1329 kB)
QSr 4 2016.pdf (1967 kB)

Raport danych pozafinansowych Grupy Comarch za 2016 rok
Raport danych pozafinansowych 2016.pdf (4010 kB)