Sprawozdania za rok 2022

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SRR 2022.7z (23MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.7z (0,8MB)
SRR 2022 Sprawozdanie finansowe.pdf (2,38MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie ESEF
SRR 2022 Sprawozdanie zarządu.pdf (2,27MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml
2022 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf (4,87MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania na temat informacji niefinansowych, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Raport roczny Comarch S.A.
RR 2022.7z (11MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.7z (1,4MB)
RR 2022 Sprawozdanie finansowe.pdf (2,51MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie xhtml
RR 2022 Sprawozdanie zarządu.pdf (1,97MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2022.pdf (5,5MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2022.pdf (2,8MB)
QSr 3 2022.pdf (3,1MB)
QSr 4 2022.pdf (3,1MB)