Sprawozdania za rok 2001

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SA-RS 2001.pdf (1885,0kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2001.pdf (1909,4kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
SA-PS 2001.pdf (1596,3kB)

Raport półroczny Comarch SA
SA-P 2001.pdf (1347,0kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
SA-QS 4 2001.pdf (440,8kB)
SA-QS 3 2001.pdf (292,2kB)
SA-QS 2 2001.pdf (238,2kB)
SA-QS 1 2001.pdf (240,8kB)

Raporty kwartalne Comarch SA
SA-Q4 2001.pdf (367,4kB)
SA-Q3 2001.pdf (209,7kB)
SA-Q2 2001.pdf (195,0kB)
SA-Q1 2001.pdf (176,4kB)