Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (w skrócie KSeF) jest oficjalną rządową platformą służącą do wystawiania, otrzymywania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jest to jedna z obecnie dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Poza nią funkcjonują faktury papierowe oraz faktury elektroniczne.

Krajowy System e-Faktur jest przeznaczony dla:

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT;
  • przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT;
  • podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP.
     

Etapy wdrożenia KSeF

Przed wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur odbyły się badania pilotażowe z udziałem podatników, aby przetestować to rozwiązanie. Pilotaż miał miejsce od października do grudnia 2021 roku. O szczegółach Strefy Testowej KSeF można przeczytać więcej na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/

Po skutecznym odbyciu testów z dniem 1 stycznia 2022 roku wprowadzono do użytku KSeF jako rozwiązanie dobrowolne i ogólnodostępne. Według planów od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce będzie obowiązkowe.

 

Podstawa prawna

Dz. U. z 2021 r. poz. 2076 - Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83 - Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 

Rejestrowanie faktur w Comarch EDI KSeF

Obecni użytkownicy oraz nowi klienci Comarch EDI mają możliwość wybrania jednego z dwóch modeli integracyjnych łączących nasze rozwiązanie z platformą rządową. Comarch EDI jest platformą B2B opartą na technologii chmurowej, która ma na celu usprawnienie relacji biznesowych między firmami a ich partnerami biznesowymi oraz podniesienie efektywności biznesowej.

Przeczytaj więcej o tym w jaki sposób Comarch EDI KSeF umożliwia pełny dostęp do wysyłania i odbierania e-faktur do oraz z KSeF pod linkiem https://www.comarch.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/