Nowa architektura informacyjna systemów administracji samorządowej

Transformacja cyfrowa urzędu to duże wyzwanie. Żeby sprawnie przejść ten proces, konieczne jest stworzenie nowej architektury informacyjnej samorządu terytorialnego, która będzie zgodna z Architekturą Informacyjną Państwa (AIP).

Obsługa e-usług wymaga wykorzystania różnych systemów informatycznych między innymi: systemu EZD, systemów dziedzinowych czy systemu finansowo-księgowego. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości obsługi spraw w tych systemach, żeby uniknąć chaosu.

O wspólnych standardach i wytycznych związanych z cyfryzacją dowiesz się więcej z artykułu.

Przeczytaj artykuł