Praca zdalna z systemem Comarch ERGO

Rozwiązania, które dostarcza firma Comarch dla nowoczesnej e-Administracji są coraz częściej stosowane w relacjach obywatel-urząd, a także w kontaktach biznes-urząd i urząd-urząd. Sprawy urzędowe powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki jednak często w proces decyzyjny zaangażowanych jest wiele jednostek, co wydłuża czas obsługi sprawy. Wdrożenie platformy Comarch ERGO w jednostkach samorządu terytorialnego umożliwia powszechny dostęp do danych i usług przestrzennych.


System posiada funkcjonalności z zakresu geodezji i kartografii, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami czy ochrony środowiska.
Sprawdzenie danych przestrzennych w platformie Comarch ERGO jest szybkie i łatwe. Modułowa budowa systemu pozwala na wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a współpracującymi jednostkami, ich wydziałami i pracownikami.


System zapewnia centralizację gromadzonych danych przy jednoczesnym rozproszeniu dostępności usług. Takie rozwiązanie pozwala na formalne zarządzanie zasobami przez upoważnione jednostki zgodnie z ich kompetencjami. Jeśli użytkownik potrzebuje dostępu do interesujących go danych wystarczy, że skorzysta z usług sieciowych, przez które jednostki mogą udostępniać informacje.


Aplikacja działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalowania na komputerze dodatkowego oprogramowania dzięki czemu pracownik urzędu może mieć zdalny dostęp do narzędzi, co umożliwia wykonywanie pracy w trybie home office. Ma to nieocenione znaczenie zwłaszcza w przypadku gdy ze względów bezpieczeństwa pracodawca wydaje zalecenia pracownikom do wykonywania obowiązków służbowych w domu.
System Comarch ERGO można rozbudować o różnorodne rodzaje e-usług co kompleksowo wspomaga pracę jednostek administracji publicznej. Takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym na załatwianie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, bez potrzeby wychodzenia z domu.


Chcesz poznać wszystkie możliwości systemu Comarch ERGO?