Użytkowanie Wieczyste - zmiany w 2019 roku

Przekształcenie użytkowania wieczystego


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) odpowiedzialne za nową ustawę o użytkowaniu wieczystym  na swojej stronie zamieszcza ważne terminy dla obywateli i przedsiębiorców będących właścicielami gruntów.

Użytkownik będący przedsiębiorcą:

  • ma 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części)
  • ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji (jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu).

Obywatel:

  • do dnia 31 marca 2019 r. ma czas na złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeśli w dniu 1 stycznia 2019 r. był stroną takiego postępowania
  • ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu
  • ma czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzymasz po dniu 31 grudnia 2019 r.
  • ma czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.
     

Dowiedz się więcej na ergo.comarch.pl