Wrota regionalne

Wrota Regionalne, zbudowane w oparciu o platformę elektronicznej obsługi obywateli Comarch e-Urząd oraz narzędzia do budowy portali i zarządzania treścią, są rozwiązaniem dedykowanym szczególnie dla instytucji posiadających szerokie i częste interakcje z dużą ilością użytkowników zewnętrznych (petentów, członków społeczności lokalnej).

Skuteczna wymiana informacji

Wrota Regionalne wspierają wymianę informacji między obywatelem a urzędem (organem administracji państwowej lub samorządu terytorialnego). W ramach Wrót udostępniane są elektroniczne procedury obsługi użytkowników, portal informacyjny oraz narzędzia administracyjne umożliwiające sprawne zarządzanie aplikacjami wchodzącymi w skład rozwiązania. Specyficzną usługą mogą być szkolenia elektroniczne eLearning udostępniane zarówno dla użytkowników zewnętrznych jak i dla pracowników organizacji.

Podstawowymi celami realizowanymi przez Wrota są:

  • udostępnienie jednostkom administracji publicznej prostych i intuicyjnych narzędzi, umożliwiających samodzielne zarządzanie portalem e-Government, rozumiane jako aktualizacja i edycja zawartych w nim treści, rozbudowa struktury i podłączanie coraz to nowych usług,
  • udostępnienie mechanizmów i funkcjonalności pozwalających na implementację procedur urzędowych i ich przetwarzanie drogą elektroniczną za pomoca Internetu

Rozwiązanie jest zgodne z najnowszymi standardami opisującymi zasady dostosowania aplikacji internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu informacje prezentowane przez jednostki administracji publicznej mogą być bardziej dostępne dla wszystkich.

Częścią systemu są narzędzia do zarządzania treścią, pozwalające na szybkie i łatwe umieszczenie w sieci materiałów promujących dany region lub miejscowość. Informacje takie prezentowane w spójny graficznie sposób, są dostępne z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia co pozwala w sposób elastyczny i efektowny realizować strategie promocyjną.