Wdrożenia dla nowoczesnej administracji

Wdrożenia dla nowoczesnej administracji

Na koncie mamy już pokaźną liczbę z sukcesem przeprowadzonych wdrożeń systemu dla administracji publicznej. Wśród instytucji, które skorzystały z naszych usług znajdują się przedstawiciele sektora administracji państwowej, uczelni wyższych czy samorządów terytorialnych. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów przeprowadziliśmy już między innymi wdrożenia systemu dla szkół, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, przedsiębiorstw ciepłowniczych i rozmaitych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów ERP w administracji, przez co z każdym pomyślnie zrealizowanym zleceniem rośnie zaufanie, jakim cieszą się nasze rozwiązania.

Wdrożenia systemu dla administracji publicznej

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z przykładami zastosowania IT w administracji. Do naszych najpopularniejszych propozycji zaliczyć można wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych, centrum usług wspólnych czy też system informacji geograficznej. Dzięki zaproponowanym i zrealizowanym przez nas wdrożeniom praca w administracji publicznej odbywa się szybciej, wygodniej i nowocześniej. Nasi klienci doceniają możliwość usprawnienia wykonywanych przez nich obowiązków oraz optymalizację pracy możliwą dzięki takim rozwiązaniom, jak wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją czy elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Korzyści z wdrożenia systemów informatycznych w administracji publicznej czerpią nie tylko jej pracownicy, ale i petenci załatwiający różnego rodzaju sprawy. Poprzez wdrożenie takich narzędzi, jak elektroniczny urząd (e-urząd) czy podpis cyfrowy możliwa jest oszczędność czasu i ograniczenie biurokracji. Wiele formalności można załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to komfort doceniany przez rosnącą liczbę zwolenników wprowadzania administracji elektronicznej i wdrażania systemów wymiany informacji, które znacząco skracają czas poszczególnych obowiązków.

Produkty od Comarch to także ułatwienia w zarządzaniu infrastrukturą miejską. Pomyślnie przeprowadziliśmy na przykład wdrożenie platformy Inteligentne miasto czy systemu parkingowego Smart parking. Pierwsza z nich obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań budujących przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, wspierających rozwój miast, odpowiadających na realne potrzeby zarządców i obywateli. Druga propozycja dedykowana jest kierowcom i ma za zadanie wspierać poruszanie się po mieście, usprawniać parkowanie, zwiększać bezpieczeństwo właścicieli pojazdów i innych uczestników ruchu miejskiego.

Administracja publiczna

Elektroniczne Usługi Publiczne

Wdrożenie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Projekt obejmował budowę kilkudziesięciu e-usług, które z wykorzystaniem serwisu mapowego, systemu elektronicznych formularzy, platformy ePUAP oraz systemu obiegu dokumentów Comarch EZD zintegrowanego z Comarch ERGO zapewniły elektroniczną realizację procesów na styku zarządcy drogi, administracji państwowej, biznesu i obywateli.

Dowiedz się więcej
Platforma Comarch Security

Wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W kwietniu 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie firma Comarch wdrożyła system Skracania Wideo, który jest elementem szerszego rozwiązania jakim jest Platforma Comarch Security.

Dowiedz się więcej
Case study SINDBAD

Wdrożenie w Ministerstwie Finansów

Wdrożenie platformy do analizy wpływów budżetowych RP - system do zbierania i przygotowania danych do analiz finansowych z całego resortu.

Dowiedz się więcej
Case study CELINA

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Obsługa zintegrowanego systemu celno-podatkowego ICDTS (głównym elementem jest moduł deklaracji celnych CELINA).

Dowiedz się więcej
Case study ZEFIR

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Dostawa klastera serwerów IBM xSeries 455 oraz macierzy IBM TotalStorage, składającą się z dwóch nodów DS4500.

Dowiedz się więcej
Case study ePUAP

Wdrożenie ePUAP

Wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Państwowej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dowiedz się więcej
Case study

Instytut Techniczno-Przyrodniczy

Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych w Instytucie Techniczno - Przyrodniczym.

Dowiedz się więcej
Case study

ZUS

System Kierowania Ruchem Klientów w jednostkach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się więcej
Case study

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Wdrożenie systemu teleinformatycznego „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Dowiedz się więcej
Case study

Komenda Główna Policji

Rozwiązania Comarch w Komendzie Głównej Policji

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Portal

Gmina Zabrze

Wdrożenie portalu internetowego PokladyKultury.pl systemu e-informacji kulturalnej gminy Zabrze

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Workflow

Gmina Wrocław

Dostawa, wdrożenie i serwis Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – Comarch Workflow.

Dowiedz się więcej

Wdrożenia systemu dla uczelni

Prezentujemy nasze rozwiązania w postaci wdrożenia produktów informatycznych dla szkół wyższych i uniwersytetów. Do najważniejszych narzędzi, które zaproponowaliśmy dla branży oświaty, należy wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Ułatwia on zarządzanie takimi działami uczelni, jak kadry i płace, raporty i analizy, obsługa studentów, dziekanat, procesy rekrutacyjne, projekty badawcze i inne. Dotychczas współpracowaliśmy między innymi z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Szczegóły wdrożenia systemów EZD w tych jednostkach naukowych możecie Państwo znaleźć poniżej.

Uczelnie

Case study Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Szczecińskim

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie platformy ERP dla branży Utilities


Wychodzimy naprzeciw sektorowi Utilities, w którym szczególnie cennym zasobem są rozwiązania wspierające zarządzanie danymi czy obsługę klientów oraz zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dla klientów z tej branży z sukcesem wdrażamy systemy klasy ERP, EZD i inne systemy informatyczne, które pozwalają m. in. na elektroniczne zarządzanie dokumentami czy stosowanie podpisu cyfrowego. Na koncie mamy dostarczenie narzędzi dla Energetyki Cieplnej w Malborku, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku oraz gdańskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. O szczegółach współpracy w powyższymi podmiotami można przeczytać poniżej.

Utilities

Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PEC w Malborku

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w PEC w Malborku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PWiK w Rybniku

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie ZKM Gdańsk

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Dowiedz się więcej