W jaki sposób dyrektorzy działów informatyki (CIO) powinni przygotować swoją firmę, aby utrzymać przewagę konkurencyjną nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości?

Kluczowym elementem tego wyzwania będzie zdolność organizacji do wykorzystania ogromnego potencjału, jakim jest wdrożenie rozwiązań wspierających automatyzację obszarów IT. Automatyzacja to rozwiązanie dla liderów działów IT, którzy chcą nie tylko sprostać rosnącym wymaganiom rynku IT, ale również zoptymalizować koszty. Gartner przewiduje, że do roku 2017, 75% przedsiębiorstw będzie miało wdrożone przynajmniej cztery różne technologie wspierające automatyzację1. Głównym celem automatyzacji IT jest jak najszybsza i najskuteczniejsza realizacja wszystkich działań w zakresie usług chmurowych, procesów i usług IT. Automatyzacja powinna również pomóc firmie skupić się na pracy, która jest jej główną częścią biznesu oraz zapewnić zdolność do szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie i warunki rynkowe.

Ewolucja w automatyzacji IT

Automatyzacja rozpoczęła się od usług IT świadczonych w lokalnych centrach danych. Następnie ewoluowała dzięki takim rozwiązaniom jak wirtualizacja, usługi chmurowe, kontenery i automatyzacji obszarów DevOps. W latach osiemdziesiątych XX wieku, automatyzacja zrewolucjonizowała przemysł motoryzacyjny, tak samo jak dzisiaj zmienia branżę IT. Przed nami kolejna rewolucja. Ale czy na pewno jesteśmy na nią gotowi? Świat, w którym przyszło nam żyć i pracować to wciąż zmieniające się "otoczenie biznesowe".

Technologia stale się rozwija, kolejne aplikacje zalewają rynek, a internet pozwala na łączenie się za sobą coraz większej ilości różnych obiektów i urządzeń. Jak w tak szybko zmieniającym się świecie zachować przewagę konkurencyjną? Które z dostępnych na rynku rozwiązań przyniosą nam największe korzyści? Automatyzacja – to zdecydowany lider. Firmy zmuszone są do wdrażania tego typu rozwiązań, ponieważ pozwalają zespołom IT na efektywniejszą pracę przy wykorzystaniu mniejszych zasobów.

Zatem jakich procesów i mechanizmów możemy użyć przy okazji migracji klasycznych systemów fizycznych do wirtualnych bądź przenoszenia się z infrastruktury lokalnej do chmurowej, aby maksymalnie zoptymalizować to trudne zadanie? Automatyzacja całkowicie odmieniła reguły gry w biznesie, a rozwiązania wykorzystywane w ośrodkach przechowywania danych ewoluowały w ciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze niedawno większość zadań wykonywanych było manualnie, dziś te same zadania są automatyzowane w środowiskach chmurowych. Automatyzacja może również dotyczyć kontenerów, wirtualizacji serwerów czy programowalnych sieć komputerowych (ang. Software Defined Network, SDN) - to technologia, której używa się w celu zmniejszenia nakładów niezbędnych do świadczenia, konfigurowania, aktualizowania i konserwacji oferowanych usług oraz szybkiego wykrywania i rozwiązywania pojawiających się awarii. Automatyzacja upraszcza codzienne operacje IT.

Wymagania dotyczące automatyzacji są podzielone na różne warstwy, takie jak serwery, oprogramowanie, chmura, itp. Na przykład, w warstwie serwerowej administratorzy mogą wirtualizować sprzęt i tworzyć w pełni zautomatyzowane środowisko złożone z nowych blade’ów i serwerów. Wszystko to można zrobić, korzystając z wysoce zaawansowanych narzędzi do konfigurowania chmury, które pomogą skutecznie zarządzać farmami serwerów i są coraz chętniej wykorzystywane w nowoczesnych ośrodkach przetwarzania danych. Narzędzia służące automatyzacji chmur obejmują również warstwę oprogramowania, gdzie cały kompleksowy system może być skonfigurowany raz i wykorzystywany wedle potrzeb. Infrastruktura, jako podejście programowe do coraz bardziej złożonych architektur, wymaga zestawu zaawansowanych technologii i narzędzi, w tym rozwiązań służących do automatyzacji chmury.

Dlaczego firmy myślą o automatyzacji?

Dlaczego automatyzacja IT? Już teraz tysiące firm korzysta z powodzeniem z rozwiązań z zakresu automatyzacji, które pozwalają na doskonalenie różnych obszarów IT. Aby osiągnąć maksymalne korzyści, należy spojrzeć na automatyzację w szerokim kontekście, dotykając nie tylko konkretnego procesu czy obszaru, którego będzie ona dotyczyć, ale również jego wpływu na powiązane procesy oraz konkretne korzyści jakie chcemy osiągnąć. Żeby pojąć ogrom drzemiącego potencjału, przygodę z automatyzacją powinno rozpocząć się od przejrzystych i dokładnie sprecyzowanych celów, jakie chcemy osiągnąć. Automatyzacja może bowiem przynieść wiele korzyści w różnych obszarach, np. poprzez zwiększenie wydajności, optymalizację kosztów, zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego, poprawy niezawodności procesów, itd. Cel każdego procesu automatyzacji musi być klarowny i zrozumiały.

Trzy najczęściej zgłaszane kluczowe powody, dla których firmy myślą o automatyzacji to: skuteczność, redukcja kosztów i ograniczenie ryzyka. Podczas wdrażania automatyzacji należy skupić się na obszarach, które mogą przynieść szybkie korzyści lub wartość dodaną i wykazać potencjalne zyski biznesowe. W przypadku wdrażania jakichkolwiek zmian nawet niewielki sukces budzi zaufanie ludzi. A przy wdrażaniu procesów automatyzacji i robotyzacji przekonanie ludzi do zmian jest najważniejszym aspektem. Dodatkowo trzeba sobie uświadomić, że bez automatyzacji i robotyzacji procesów i różnych obszarów funkcjonowania firm coraz trudniej będzie sprostać wymaganiom rosnącej konkurencyjności. Jak możemy to osiągnąć?

automatyzacja procesów IT

Rysunek 1 “Jakie są główne powody, które przyczyniają się do podjęcia decyzji o wdrożeniu automatyzacji organizacji?” Źródło: Gartner, Grudzień 20152

Wirtualizacja jest idealnym obszarem, w którym możemy zaimplementować rozwiązania z zakresu automatyzacji, pozwalające na osiągnięcie jeszcze większych korzyści. Wirtualizacja upraszcza, a nawet automatyzuje procesy dostarczania użytkownikom wymaganych zasobów. W przeciągu kilku minut korzystając z gotowych szablonów bądź przy pomocy klonowania obrazu wirtualnych maszyn, administratorzy mogą dostarczyć użytkownikom potrzebne serwery. Co więcej, koszty takiego rozwiązania są minimalne. To zupełnie inna rzeczywistość dla prowadzenia naszego biznesu. Zakup nowego serwera lub macierzy dyskowej w świecie fizycznym to zarówno duży koszt, jak również długi czas oczekiwania na dostawę i wdrożenie, który może wahać się od kilku do kilkunastu tygodniu, w zależności od dostępności zamówionego sprzętu. Nie oznacza to jednak, że utworzenie nowej maszyny wirtualnej nie może być czasochłonne. Problemy mogą pojawić się zawsze: jeśli wirtualizacja będzie dotyczyć tylko infrastruktury serwera, wówczas po utworzeniu nowej maszyny wirtualnej, konieczna będzie interwencja administratora sieci, którego zadaniem będzie przypisanie maszyny do odpowiedniej sieci LAN lub skonfigurowania nowych reguł na firewall’u.

W parze z wirtualizacją idzie konsolidacja, która pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych. Mniejsza liczba serwerów obniża zapotrzebowanie na resztę sprzętu, na przykład sieciowego, co przekłada się bezpośrednio na wielkość centrum danych, które wymaga mniejszej przestrzeni fizycznej. Ze względu na zmniejszenie przestrzeni fizycznej, inwestowanie we własny ośrodek data center może się okazać nieopłacalne, a skorzystanie z usług kolokacji lub wynajmu mocy obliczeniowej od zewnętrznego dostawcy, jak na przykład Comarch, będący globalnym dostawcą usług data center. W środowisku wirtualnym, zadania związane z administrowaniem systemami operacyjnymi i bazami danych ulegają znacznemu uproszczeniu i automatyzacji, co przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie utrzymania środowisk IT.

Wirtualizacja oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które wpływają na zwiększenie dostępność aplikacji i poprawę ciągłości biznesowej. Jedną z najważniejszych z cech jest możliwość migracji instancji na żądanie pomiędzy serwerami lub kontenerami, również między tymi, które są rozproszone geograficznie, bez przerywania ich pracy. To bezpośrednio przekłada się na zwiększenie ciągłość pracy aplikacji. Wdrażanie wirtualizacji w ośrodkach data center umożliwia również szybkie i stosunkowo proste wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji, takich jak automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi ośrodkami w przypadku wystąpienia awarii. Pomaga to w zabezpieczeniu systemów, odzyskiwania danych po awarii i całkowite wyeliminowanie problemu u jego źródła.

Zrozumienie, które narzędzia automatyki będą najlepiej wspierać interesujące nas procesy i usługi IT ma kluczowe znaczenie przy opracowaniu strategii wdrażania automatyzacji i jest koniecznością w celu zminimalizowania nakładów czasowych a także finansowych. Należy pamiętać, że dane są krytyczne z punktu widzenia biznesu. Dlatego też automatyzacja wspierająca dostarczanie zindywidualizowanych usług IT oraz tworzenie skutecznych, zautomatyzowanych usług w chmurze w celu powielania, zabezpieczania tych informacji jest również kluczowe dla biznesu, jeśli ma być konkurencyjnym.

Co automatyzować w pierwszej kolejności? Automatyzacja powinna dotyczyć tych samych powtarzalnych usług, procesów i zadań, z którymi każdego dnia mierzą się pracownicy. Najprostsze zadania wykonywane dziesiątki razy każdego dnia to idealny obszar do wdrażania automatyzacji. Nie można uniknąć automatyzacji! Można próbować to opóźnić, odwlec w czasie, ale prędzej czy później każda firma musi się z tym zmierzyć. W ostatecznym rozrachunku okaże się to jedynym słusznym rozwiązanie, który pozwoli usprawnić działania i usługi oraz zapewni lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Już dziś każdy przedsiębiorca powinien zadać sobie pytanie: na jakim jest etapie podróży ku wdrożeniom automatyzacji? Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Istnieje wiele komercyjnych rozwiązań wspierających automatyzację i orkiestrację. Są one dostarczane przez firmy trzecie, takie jak Citrix, Gale Technologies, HP, IBM i Novell Występują również pakiety otwartych oprogramowań, takie jak Puppet i Chef, które pomogą zainicjować proces automatyzację w firmie i w łatwy sposób pozwolą wdrożyć jej podstawowe elementy.

 


1 http://www.cms-connected.com/News-Archive/January-2017/Why-Enterprises-Struggle-with-IT-Automation-Wher

2 “How to Avoid the Five Most Common IT Automation Pitfalls” Gartner, 7 December 2015

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.