Cyberprzestępczość rozwinęła się w ostatnich latach kilkunastokrotnie. Jej ofiarami są zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. Najbardziej spektakularne ataki są nagłaśniane w mediach, a ich skutkiem jest utrata reputacji firm, nadszarpnięcie wypracowanego wizerunku, spadek zaufania klientów i zmniejszenie zainteresowania usługami. W najbardziej skrajnych przypadkach udane ataki mogą prowadzić do bankructwa przedsiębiorstw.

Wymagania stawiane systemom informatycznym wspierającym podstawową działalność biznesową każdej firmy to przede wszystkim funkcjonalność, niezawodność i odpowiednia wydajność. Przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na osiągnięcie tych elementów, bowiem decydują one o efektywności i jakości procesów biznesowych. Należy jednak pamiętać o jeszcze jednym istotnym czynniku, jakim jest bezpieczeństwo  systemów. W czasach, gdy kluczową wartość firmy stanowi informacja, należy mieć pewność, że zastosowane środki ochronne skutecznie minimalizują ryzyko włamania do systemów informatycznych i kradzieży danych, a bezpieczeństwo rozumiane jako jeden z procesów biznesowych jest odpowiednio zorganizowane i zarządzane. Comarch oferuje pakiet Zarządzanie Bezpieczeństwem, obejmujący profesjonalne usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o najlepsze standardy i praktyki.

W ramach pakietu Comarch oferuje m.in. szczegółowe audyty bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i opracowywanie polityk bezpieczeństwa informacji oraz planów ciągłości działania w obszarze IT. Wśród wielu korzyści, jakie daje pakiet Zarządzanie  Bezpieczeństwem, warto wymienić podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych, zwiększenie wiarygodności firmy, przygotowanie jej do procesu certyfikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, czy też dostosowanie zasad ochrony informacji do  obowiązujących przepisów prawa.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.