Platforma Comarch Smart City

Czym jest inteligentne miasto?

Miasta coraz szerzej wykorzystują nowoczesne technologie, aby zbudować przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, turystów oraz rozwoju biznesu. Idea Smart City jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby w wielu dziedzinach jak bezpieczeństwo, transport, zarządzanie i infrastruktura oraz ekologia. Technologia umożliwia zrównoważony rozwój miast, zmniejszając zużycie zasobów naturalnych i podnosząc jakość życia mieszkańców.

Comarch Smart City inteligentne miasto

Nowa jakość zarządzania procesami w mieście

Dzięki Comarch Smart City Platform władze mogą sprawnie kierować procesami w mieście, oszczędzając czas i środki. Urzędnicy miejscy i administratorzy platformy zarządzają danymi, aplikacjami, użytkownikami, usługami, procesami biznesowymi oraz infrastrukturą. Platforma łączy ze sobą różne elementy jak istniejące systemy miejskie oraz infrastrukturę np. IoT. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę danych oraz dostosowanie usług do potrzeb.

Comarch Smart City zarządzanie

Jakie korzyści daje Platforma Comarch Smart City?

Wdrożenie platformy to ułatwienia dla mieszkańców. Aplikacje mobilne pozwalają na znalezienie wolnego miejsca parkingowego, załatwienie sprawy urzędowej lub zgłoszenie pomysłów do budżetu obywatelskiego. Użytkownicy korzystając z Open Data mogą tworzyć również inne aplikacje ułatwiające życie w mieście. System dostarcza władzom i służbom miejskim zaawansowanych narzędzi do prowadzenia różnego rodzaju analiz (w tym analizy Big Data) dla lepszego planowania i koordynacji działań oraz optymalizacji procesów miejskich.

Comarch Smart City korzyści

Filary Platformy Comarch Smart City

 

Inteligentne miasto rozwija potencjał jego mieszkańców

Wsparcie aktywności i inicjatyw społecznych tworzy przestrzeń do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Aplikacja zgłoszeniowa daje możliwość sygnalizowania usterek w infrastrukturze miejskiej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, również zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego i konsultacje społeczne stają się bardziej dostępne.

Technologia, która ułatwia codzienne życie

Platforma pozwala na prostą integrację wielu rozwiązań, które mają wpływ na codzienne życie. Comarch e-Urząd umożliwia załatwienie sprawy urzędowej online.  System Comarch ERP Egeria usprawnia zarządzanie uczelniami wyższymi. Comarch Smart Education Platform daje wiele przydatnych funkcjonalności jak Platforma studenta czy wygodny dostęp online do ocen. E-learning oraz materiały edukacyjne dostępne online to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z nich w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

 

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem w mieście

Comarch Security Platform to rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz automatyczną identyfikację i klasyfikację zagrożeń w jednym centralnym systemie.  Dodatkowo system zabezpiecza różnego rodzaju obiekty i chronione obszary. Najważniejsze funkcje to gromadzenie danych z różnych źródeł, analiza i badanie zależności między zdarzeniami, raporty i statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa. Platforma to również narzędzia do prowadzenia analityk i skracania wideo. System pozwala na integrację i automatyczne zbieranie materiału z wielu źródeł, przetwarzając obraz w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury monitoringu. 

Zdalna opieka medyczna i telemedycyna

Rozwiązania z zakresu zdalnej opieki medycznej i telemedycyny to skrócenie czasu pobytu w szpitalu i większe poczucie bezpieczeństwa pacjenta, dzięki stałemu monitorowaniu stanu zdrowia. Innowacyjne rozwiązania Comarch Healthcare znajdują zastosowania w wielu dziedzinach: zdalnej opiece kardiologicznej i położniczej, monitorowaniu stanu zdrowia seniorów, usługach opiekuńczych czy usługach zdalnej przychodni.

 

 

 

Jak technologia pozwala dbać o ekologię w miastach?

Zastosowanie inteligentnych urządzeń do monitorowania zużycia energii w mieście przynosi oszczędności i pozwala na bieżąco analizować stan środowiska. Inteligentne oświetlenie (Comarch Smart Lighting) steruje oświetleniem miejskim w zależności od pory dnia, roku lub aktualnej sytuacji. Prosta integracja z istniejącą infrastrukturą czy wzrost efektywności to tylko niektóre korzyści wdrożenia naszego rozwiązania.

Parkuj łatwiej z systemem inteligentnego parkowania 

System oraz aplikacja dla kierowców Comarch Smart Parking pozwala na skrócenie czasu znalezienia wolnego miejsca parkingowego. Mniejszy ruch samochodów w centrach miast to również ograniczenie emisji spalin, które przyczyniają się do powstawania smogu.

Racjonalna gospodarka odpadami bez dużych nakładów

Dzięki platformie można optymalizować procesy recyklingu i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami. Analiza danych uzyskanych z terenu umożliwia władzom miasta zaplanowanie efektywnego systemu odbioru odpadów a mieszkańcom zgłaszanie nielegalnych wysypisk.

Efektywnie zarządzaj miejską infrastrukturą liczników

Rozwiązanie Comarch Smart Metering umożliwia zdalny odczyt wskazań liczników wody, gazu, ciepła i energii elektrycznej. Jego wdrożenie pozwala na wczesne wykrywanie anomalii, wycieków lub naruszeń bezpieczeństwa, ograniczenie kosztów utrzymania floty techników, zarządzanie cyklem życia urządzeń, ustalanie reguł i procesów biznesowych oraz generowanie i przesyłanie alarmów. Dzięki zebranym danym – które dzięki małym urządzeniom – automatycznie (bez pracy techników) są wysyłane do systemów informatycznych, możliwe jest efektywne zarządzanie infrastrukturą i prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami. Rozwiązanie to - w połączeniu z Comarch FSM - otwiera szerokie możliwości m.in automatycznego bilingowania, fakturowania czy tworzenia prognoz zużycia i w praktyce realizuje koncepcję Smart City.

 

 

Zrównoważony transport oraz komunikacja miejska

Mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z transportu publicznego, jeśli jest on dostępny i zaplanowany. Aplikacja mobilna, która umożliwia wyznaczenie trasy podróży, integrację z biletem miejskim i płatność za przejazd to duże ułatwienie dla pasażerów. Inteligentne rozwiązania Platformy Comarch Smart City pozwalają również na optymalizację ruchu na drogach, dzięki wykorzystaniu sieci monitoringu i bezprzewodowego transferu danych.

Inteligentny system Comarch Smart Parking

Rozwiązanie Comarch Smart Parking pomaga zmniejszyć natężenie ruchu w centrach miast, a tym samym ograniczyć emisję szkodliwych spalin. System ułatwia szybsze znalezienie wolnego miejsca parkingowego, zmniejszając tym samym negatywny wpływu ruchu samochodowego na mieszkańców i środowisko. Aplikacja mobilna nawiguje kierowcę do wybranego, wolnego miejsca parkingowego. To również kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania i monitorowania parkingów. Analityki wideo pozwalają na identyfikację pojazdów (kamery LPR, etykiety RFID) oraz wpływają na bezpieczeństwo. System pozwala na zarządzanie i podgląd aktualnego stanu infrastruktury parkingowej.

 

 

Rozwój lokalnego biznesu i nowe inwestycje

Wsparcie budowy inkubatorów przedsiębiorczości, startupów czy promocja produktów i usług Partnerów to tylko niektóre możliwości jakie daje platforma. Wykorzystanie beaconów- nadajników przesyłających sygnał bezpośrednio do aplikacji na telefonie, pozwala kierować spersonalizowane komunikaty, informacje o promocjach i rabatach. Informacja dociera do użytkownika w momencie kiedy mija on urządzenie. Nasze rozwiązanie pozwala dotrzeć ze spersonalizowanym komunikatem marketingowym w odpowiednim czasie i kontekście, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży i lojalności klientów.

System wymiany usług elektronicznych

W ramach platformy oferujemy również system wymiany usług elektronicznych, którego operatorem może być miasto. Partnerzy platformy: usługodawcy, instytucje kultury czy sklepy mogą tworzyć ofertę z uwzględnieniem usług innych podmiotów. Partnerzy platformy korzystając z naszej platformy mogą oferować i sprzedawać dopasowane do potrzeb swoich klientów produkty oraz usługi.

Zarządzanie całością procesów miejskich

Władze samorządowe mają kontrolę nad procesami zachodzącymi na platformie. Dzięki nowoczesnej konsoli administracyjnej urzędnicy miejscy i administratorzy mogą zarządzać całością rozwiązania: użytkownikami, aplikacjami, danymi, usługami, procesami biznesowymi oraz infrastrukturą. Platforma pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę danych oraz dostosowanie procesów i usług do aktualnej sytuacji. Nasze narzędzia analityczne dają możliwość lepszego planowania działań i interpretacji danych z różnych perspektyw. Hurtownia Danych gromadzi dane z istniejących systemów i infrastruktury miejskiej oraz pozyskane od samych użytkowników.

Dzięki platformie Comarch e-Urząd usługi administracji publicznej są również dostępne online. Nowoczesny system elektronicznego zarządzania dokumentacją przyspiesza obsługę spraw urzędowych i podnosi jakość świadczonych usług. Kompleksowe rozwiązanie usprawnia również codzienną pracę urzędników, pozwalając zminimalizować koszty i nakład pracy.