Dlaczego warto korzystać z zewnętrznych usług Data Center?

Dane nie kłamią – zapotrzebowanie na usługi centrów przetwarzania danych będzie w kolejnych latach tylko rosnąć. Eksperci Gartnera przewidują, że obecny rok przyniesie wzrost inwestycji o 11,4% (ok. 226 mln dolarów). Jakie jest źródło zwiększonego zainteresowania usługami zewnętrznych ośrodków data center? Czy to rozwiązanie w pełni bezpieczne, stabilne i ekologiczne?

W poniższym artykule odpowiadamy nie tylko na te pytania.

Czego poszukują klienci data centers?

Klienci zainteresowani usługami data center potrzebują przede wszystkim inteligentnego i skalowalnego rozwiązania. Chcą mieć możliwości kolokacji pojedynczej szafy, udostępnienia pokoju serwerowego, a nawet dzierżawy budynku. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie techniczne, takie jak przydział mocy energetycznej czy wydajność ośrodków. Firmy ciągle wybierają między chmurą prywatną i publiczną, środowiskami on-premise czy finalnie kolokacją. Szacuje się, że około 32% organizacji po próbie realizacji pracy w rozwiązaniu chmurowym wraca w całości lub części do klasycznego hostingu. Oznacza to, że optymalny wybór rozwiązania wymaga weryfikacji, jak działa rozproszenie obłożenia, a dostawcy powinny tę elastyczność zapewnić.

Comarch oferuje taką właśnie elastyczność, udostępniając klientom nie tylko usługi Data Center, ale także rozwiązania chmurowe. Pozwala to na dużą dowolność projektowania – dostęp do aplikacji może być świadczony w modelu chmurowym, podczas gdy część usług znajduje się na dedykowanych serwerach – całość spinana jest klamrą za sprawą usług utrzymania świadczonych przez wykwalifikowanych inżynierów. Comarch świadczy usługi w modelu PaaS (Platfrom as a Service) już od ponad 10 lat, dysponując ośrodkami data center w 15 lokalizacjach na terenie całego świata. Aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów, 3 lata temu uruchomiliśmy również usługi chmurowe w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) wraz z portalem zarządzania chmurą w 5 ośrodkach.

1. Data Centers gwarancją cyberbezpieczeństwa

Firmy poszukują narzędzi do kontroli ruchu. Jak podawała niedawno firma Cisco, jeden z kluczowych dostawców rozwiązań sprzętowych -  w modelu z własnym ośrodkiem data center, do Internetu kierowane było 20% ruchu produkcyjnego. Jednak obecne analizy popularnego trendu – szczególnie wzmocnionego po pandemii wywołanej Covid-19 – wskazują, że do Internetu trafia już ok. 85% ruchu produkcyjnego. Praca zdalna, aplikacje firmowe przeniesione do chmury, rozwój IoT, AI, inteligentnych budynków czy miast – to tło obserwowanych tendencji. Tego rodzaju decentralizacja ruchu wymaga wyspecjalizowanych metod zapewniania bezpieczeństwa informatycznego. Nie wszystkie organizacje dysponują jednak wyszkolonymi do tego zespołami oraz możliwościami finansowymi – dlatego w dłuższej perspektywie bardziej opłacalne jest dla nich korzystanie z usług firm zewnętrznych. W Centrach Danych Comarch stosujemy i nieustannie rozwijamy szeroki wachlarz środków bezpieczeństwa, m.in działające 24 godziny na dobę Security Operation Center, system SIEM (Security Information and Event Management) czy ochronę łączy internetowych przez atakiem typu DDoS. W ośrodkach Comarch klienci mogą także korzystać z technologii Storage Vault – narzędzia izolującego back-upowane dane przed atakiem typu ransomware.

2. Centra Danych dla ciągłości działania systemów i aplikacji

Statystyki podają, że 69% organizacji korzystających z usług data center doświadczyło w ostatnich trzech latach przestojów działania systemów i aplikacji. Powodem 43% z nich były przerwy w zasilaniu, 14% to awarie sieciowe, kolejne 14% – przerwy w chłodzeniu i błędy oprogramowania do sterowania ośrodkami. Oczywiście nie wszystkie organizacje poszukują centrów danych oferujących maksymalną dostępność – dla części z nich nie jest to czynnik kluczowy. Dla wielu jednak, szczególnie w takich branżach jak Finanse i Bankowość, Administracja Publiczna, Ochrona Zdrowia, Logistyka czy e-Commerce, wysoka dostępność to absolutna podstawa. Dlatego Uptime Institute stworzył zasady kwalifikacji ośrodków data center według 4 poziomów zależnych od stopnia automatyzacji i niezawodności pracy, które pomagają w wyborze oferty centrów danych:

  1. Poziom TIER I – system podstawowy, zapewnia 99,671% dostępności,
  2. Poziom TIER II – system podstawowy z redundancją, zapewnia 99,741% dostępności,
  3. Poziom TIER III – system oparty na współbieżności serwisu i konserwacji, zapewnia 99,982% dostępności,
  4. Poziom TIER IV – system odporny na uszkodzenia, zapewnia 99,995% dostępności.

Obiekty Comarch Data Center zapewniają roczną dostępność na poziomie 99,982%, czyli TIER III. Wszystkie nasze ośrodki, w których świadczone są usługi, zostały zaprojektowane oraz wybudowane zgodnie z tym standardem (równoważnym z PN-EN 50600 mi­nimum klasy 3 lub ANSI/TIA-942). Działania ośrodków objęte są Procedurą Zachowania Ciągłości Działania (BCP) oraz oparte na normach: PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią.

4 powody, dla których warto korzystać z zewnętrznych data centers

3. Georedundancja centrów danych – gdy lokalizacja nie jest już wyzwaniem

W kontekście wymienionych wcześniej sektorów, dla których wysoka dostępność stanowi czynnik kluczowy,  geolokalizacja ośrodków data center jest jedną z kwestii strategicznych, a w konsekwencji – stanowiących często spore wyzwanie. Miejsce przechowywania i przetwarzania danych ma znaczenie z dwóch powodów: technicznych – czyli potrzeby szybkiego zwiększania wydajności aplikacji, oraz legislacyjno-prawnych – zapewnienia zgodności np. z ustawami o Ochronie Danych Osobowych czy klauzulami dotyczącymi etycznych aspektów prowadzenia biznesu. Comarch, dzięki rozlokowaniu centrów danych w 15 krajach, może zapewnić georedundancję dostępności zasobów. Wdrożone w naszych ośrodkach, wielokrotnie przetestowane procedury i scenariusze przepięcia w sytuacji kryzysowej (np. atak z zewnątrz, niespokojna sytuacja geopolityczna) pozwalają na szybkie przeniesienie danych do innego ośrodka z zachowaniem ich pełnej integralności.

4. Ośrodki data center już teraz są eko, a będą jeszcze bardziej

Według statystyk podawanych przez Uptime Institute aż 82% organizacji IT analizuje swój wpływ na środowisko naturalne. Wpływ na to mają przede wszystkim klienci, którzy oczekują od dostawców usług IT konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – taka współpraca ma wpisywać się w wewnętrzne cele firm związane z odpowiedzialnością społeczną i troską o środowisko naturalne. Najczęściej weryfikowane przez centra przetwarzania danych parametry dotyczą: ilości zużywanej wody, poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz produkcji e-odpadów (czyli ilości sprzętu elektronicznego i elektrycznego przekazywanego do utylizacji). Nie inaczej jest w Comarch, gdzie przywiązujemy dużą wagę do aspektu ekologicznego. Nasze działania w tym zakresie zaowocowały  w 2021 roku przyznaniem przez tygodnik „Polityka”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte nagrody Białego Listka CSR. Kwestie środowiskowe będą w przyszłości odgrywać coraz ważniejszą rolę w strategiach rozwojowych zarówno klientów data center, jak i samych usługodawców – także ze względu na lokalne i globalne działania rządów oraz organizacji międzynarodowych. Dlatego wsparcie dostawcy usług informatycznych w tym zakresie to jeszcze jeden istotny argument za skorzystaniem z zewnętrznych centrów przetwarzania danych.

Autor: Ewa Wójcik, Business Solutions Manager, Comarch ICT

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.