Comarch z Białym Listkiem CSR Polityki

Już po raz dziesiąty zostały rozdane Listki „Polityki”. Tygodnik Polityka, razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą Deloitte przeprowadził ankietę wśród największych firm w Polsce na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Comarch został laureatem Białego Listka.

Przegląd społecznej odpowiedzialności biznesu jest przygotowywany na podstawie wyników ankiety rozesłanej do przedsiębiorstw. Jak co roku analizowanymi obszarami były m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Więcej informacji o działaniach, które realizuje Comarch w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dbałości o środowisko naturalne można znaleźć w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza