Wybrane projekty 2012

W 2012 roku w zakresie projektów dofinansowanych Spółka Comarch SA kontynuowała 11 umów podpisanych w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 – 4.1 (umowy o dofinansowanie podpisane w grudniu 2010 roku). Do projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach POIG należą:

 1. Nowoczesna platforma informatyczna usprawniająca wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS,
 2. Zautomatyzowana wymiana informacji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi,
 3. Bezpieczny System Autoryzacji Transakcji Internetowych Oparty o Urządzenie Zewnętrzne,
 4. Implementacja środowiska obsługującego narzędzia analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych,
 5. System Comarch Finanse Mobilne,
 6. System zarządzania relacjami z klientem,
 7. Wdrożenie innowacji w systemach IT do zarządzania procesem factoringowym,
 8. Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla systemu elektronicznej wymiany danych,
 9. Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi,
 10. Innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0,
 11. Platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0,

Ponadto, w 2012 roku Comarch kontynuował realizacje projektu  "Opracowanie innowacyjnej Platformy dla przedsiębiorstw do raportowania strategicznych analiz rynkowych (Market Research Analysis)". Projekt jest realizowany w ramach Przedsięwzięcia IniTech, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W 2012 roku zakończył się projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z MNiSW: Integracja elementów funkcjonalności PLM w systemie ERP dla potrzeb rynku MSP.

W grudniu 2012 roku zakończył się projekt „Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia ciągłości procesów biznesowych w gospodarce, administracji i obronności”. Projekt był realizowany wspólnie z Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która była koordynatorem projektu (umowa w Ministerstwem Nauki i szkolnictwa Wyższego).

Nowe projekty 2012 rok
W ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa o dofinansowanie projektu: „Wydajne, ergonomiczne i bezpieczne systemy przeglądania i transmisji obrazów medycznych” z obszaru e-Medycyny.

W ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu “Shaping the Future of Electronic Identity” (FutureID), w którym Comarch SA jest partnerem. Projekt dotyczy rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług.