Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS

Zgodnie z podpisaną 2 marca 2018 roku umową na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a firmą Comarch, spółka informatyczna przejmuje sukcesywnie od dotychczasowego dostawcy obsługę kolejnych obszarów kompetencyjnych.

1 lutego tego roku Comarch przejmuje od Asseco kolejnych 16 metryk KSI ZUS i będzie obsługiwał już prawie połowę wszystkich metryk w systemie KSI ZUS, a miesięczne oszczędności ZUS wynikające z tego przejęcia od dotychczasowego wykonawcy wyniosą prawie milion złotych.

– Sześć miesięcy temu rozpoczął się proces weryfikacji narastania kompetencji gotowości Comarch do świadczenia usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Miesiąc przed terminem zakończenia okresu przejściowego mamy potwierdzoną przez ZUS poprawność 100% kompilacji aplikacji oraz pełną gotowość 95% obszarów funkcjonalnych usług. Zespół projektowy z każdym dniem zdobywa dodatkową wiedzę potrzebną do zapewnienia nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy systemu, a o wysokiej jakości zespołu Comarch świadczy również fakt, że od dwóch miesięcy świadczymy wszystkie usługi w zadanym umową reżimie SLA – mówi Paweł Prokop, wiceprezes zarządu Comarch.

Dzięki przejęciu przez Comarch usług utrzymania KSI ZUS oraz roli integratora roczne oszczędności ZUS wyniosą prawie 50 milionów złotych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza