Dynamika rozwoju, nawiązanie długofalowej współpracy z kontrahentami z całego świata, a w związku z tym utworzenie nowych miejsc pracy oznacza dla Comarch konieczność rozbudowy ośrodków programistycznych w całej Polsce. Krakowski producent inwestuje w siódmy, nowoczesny budynek w stolicy Małopolski. W połowie listopada został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy inwestycji.

Inwestycja to budynek biurowy SSE7 położony na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, w obrębie kampusu należącego do Comarch przy ulicy prof. Życzkowskiego w Krakowie. Przewiduje się realizację inwestycji, która wystartuje w marcu 2016 r. w jednym etapie, w okresie 18 miesięcy. Dla projektowanej inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Budynek
Inwestycja obejmuje budynek biurowy wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz małą architekturą. Całość została zaprojektowana przez Biuro Architektoniczne Artur Jasiński i Wspólnicy. Budynek będzie posiadał garaż podziemny, parter, 4 piętra użytkowe oraz kondygnację techniczną na dachu budynku. Część biurowa projektowana jest w tzw. A-klasie, czyli oferuje najwyższy prestiż, standard wykończenia i wyposażenia technicznego. Parter przeznaczony jest na wynajem pod lokale usługowe, natomiast piętra na cele biurowe. Część frontowa budynku, od strony południowej, stanowić będzie siedzibę biur firmy Comarch, natomiast część od strony północnej zostanie przeznaczona na wynajem albo wykorzystana przez Comarch, w zależności od przyszłych potrzeb firmy. Powierzchnie biurowe w części Comarch wykończone zostaną „pod klucz”. Powierzchnie biurowe i usługowe w części przeznaczonej tymczasowo pod najem oddawane będą w tzw. standardzie „Core & Shell”. Wykończenie wnętrz w tej części wykonywane będzie według, wykonanych w terminie późniejszym, projektów wnętrz (tzw. fit-out).

Podstawowym założeniem koncepcji jest uzupełnienie kampusu firmy Comarch o nowy budynek biurowy. Budynek w rzucie tworzy prostokąt, wpisujący się w regularny układ placów, ciągów pieszych i ulic wewnętrznych. Od strony północnej teren wokół budynku zagospodarowany jest chodnikami, drogami oraz miejscami parkingowymi. Przy południowej i zachodniej stronie budynku, wzdłuż ulic, wykształcono pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej oraz tarasowo ukształtowane przedpola: donice i elementy małej architektury. Od wschodniej strony dominuje zieleń wysoka, tworząca pas izolacyjny od pobliskiej stacji GPZ. Budynek biurowy ukształtowany jest wokół wewnętrznego dziedzińca – ogrodu, o funkcji rekreacyjnej.

Zagospodarowanie kubaturowe
Projektowany budynek składa się z jednej bryły o wysokości poniżej 20 m (5 kondygnacji), posadowionej na garażu podziemnym.

Garaż podziemny
Jednokondygnacyjny garaż podziemny zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową skrzynię, ze szczelną płytą denną. Przewidziany jest na 157 stanowisk samochodowych (w
tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz 86 rowerowych. Wjazd do garażu z drogi wewnętrznej poprowadzonej wzdłuż budynku od południa. Dodatkowo w garażu przewidziano dla rowerzystów szatnie i natryski.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowany został z dbałością o detal i ekologię. Planuje się uzyskanie certyfikatu BREEAM Very Good. Budynek oferować będzie szereg udogodnień, m.in. kontakt wszystkich pomieszczeń pracy z bezpośrednim światłem dziennym, możliwość wietrzenia wszystkich pomieszczeń biurowych poprzez otwierane okna, duża ilość zieleni, dojazd ścieżkami rowerowymi, a także wewnętrzne i zewnętrzne przestrzenie rekreacji wypoczynku.

Frontowa część projektowanego budynku biurowego służyć będzie potrzebom rozwojowym firmy Comarch, natomiast część północna przeznaczona będzie na użytek Comarch lub na wynajem, w dowolnej aranżacji, w podziale dla od 1 do 3 najemców na każdej kondygnacji. Obie części będą miały osobne halle wejściowe z recepcją i ochroną. Funkcjonalnie budynek frontowy i tylny będą niezależne i odseparowane, w celu zachowania w ten sposób całkowitej rozdzielczości funkcjonalnej powierzchni.

Dodatkowo, ze względu na troskę o środowisko naturalne, na dachu budynku zostanie zainstalowana instalacja ogniw fotowoltaicznych, służąca do częściowego pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ewentualnej odsprzedaży nadmiaru produkowanej energii do sieci elektroenergetycznej.
Wyróżniającą cechą są półki świetlne, projektowane na południowych i zachodnich elewacjach. Półki świetlne mają podwójną funkcję: z jednej strony ocieniają pas przyokienny od słońca, z drugiej odbijają światło, doświetlając położoną w głębi traktu część pomieszczeń biurowych.

Uzbrojenie terenu:

Teren otaczający działkę jest w pełni uzbrojony. Budynek w całości obsługiwany będzie poprzez przyłącza do sieci infrastruktury miejskiej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w pasach drogowych ulic wewnętrznych, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi i informacjami zarządców mediów. Dla obsługi projektowanej inwestycji konieczna jest
rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, obwodowo, wzdłuż zachodniej i północnej granicy kampusu firmy Comarch.

Powierzchnie:
Powierzchnia całkowita: 27 736,07 m2
Powierzchnia użytkowa: 19 844,84 m2

Część podziemna:
Kubatura: 25 524,83 m3
Powierzchnia całkowita: 5 639,71 m2
Powierzchnia netto: 5 374,37 m2
Powierzchnia użytkowa: 4 573,48 m2
Powierzchnia ruchu: 285,65 m2
Powierzchnia usługowa: 515,24 m2

Część nadziemna:
Kubatura: 84 978,21 m3
Powierzchnia całkowita: 22 096,36 m2
Powierzchnia netto: 18 862,78 m2
Powierzchnia użytkowa: 15 271,36 m2
Powierzchnia ruchu: 3 032,16 m2
Powierzchnia usługowa: 559,26 m2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.comarch.pl/przetarg

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza