dr Anna Pruska

dr Anna Pruska

Prezes Zarządu Comarch SA

Z wykształcenia jest ekonomistą. W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, w Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do Genewy, gdzie uzyskała certyfikat ukończenia studiów na kierunku Ekonomia Rozwoju.

W 2019 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Comarch. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem businessu i tworzeniem od podstaw struktur firmy w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji oraz Belgii). Na tych rynkach odpowiadała za sprzedaż produktów Comarch w sektorach Telekomunikacyjnym, ERP oraz Finanse, Bankowość i Usługi.

Od 2013 roku pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej Comarch Swiss AG. Od roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Comarch SA.

2 października 2023 roku została delegowana czasowo przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch SA. 3 stycznia 2024 r. została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Comarch SA.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza