Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:

-

 

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

plik do pobrania (25627kB)

 

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia:

obejrzyj

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Dokumentacja
Formularze