Jak odbywa się prototypowanie elektroniki w Comarch IoT Plant?

Comarch od kilku lat posiada prężnie działający zespół mechaniczny. Zakres jego działań obejmuje m.in. prototypowanie urządzeń, które stanowi jeden z elementów kompleksowych usług hali produkcyjno- laboratoryjnej IoT Plant. Każde zlecenie przechodzi przez wieloetapowy proces, który rozpoczyna się od przedstawienia koncepcji, następnie tworzone są szkice, rendery, modele i prototypy urządzeń. Proces kończy się wraz z projektem technologicznym bryły przygotowanej pod wtrysk wysokociśnieniowy.

prototypowanie elektroniki w Comarch IoT Plant etapy

Po zakończeniu prac z zakresu R&D, produkt zostaje przygotowywany do seryjnej produkcji. Realizacja zakłada stworzenie odpowiednich instrukcji montażowych, stanowisk testowych, w tym Fixtur przeznaczonych do programowania i testowania.

Każdy etap projektowania jest wsparty odpowiednimi technologiami, do których zaliczamy m.in:

• druk 3D FDM

• druk 3D SLA

• frezowanie 3 osiowe

• odlewanie próżniowe (vacuum casting):

  • silikonów
  • poliuretanów chemoutwardzalnych, symulujących różne materiały, sztywne i elastyczne.

druk 3D w Comarch Iot Plant