Comarch prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Comarch za pierwszy kwartał 2023 roku osiągnęły wartość 427,6 mln złotych i były o 11 mln złotych wyższe od wyniku z analogicznego okresu rozliczeniowego w zeszłym roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,3 mln zł, co oznacza spadek o 55 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 23 mln złotych, czyli o 28,9 proc. mniej niż w pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku. Grupa wypracowała 42 mln zł. zysku EBITDA wobec 65,6 mln złotych zysku rok wcześniej.

Rentowność operacyjna wyniosła +4,5 proc., a rentowność netto +5,4 proc. W opisywanym  okresie sprzedaż krajowa stanowiła 42,3 proc., a sprzedaż zagraniczna 57,7% całkowitych przychodów.

Dynamicznie rozwijał się biznes w segmencie systemów dla instytucji finansowych i banków. Ich sprzedaż wzrosła o 38 proc. i osiągnęła wartość 72 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę utrzymała również sprzedaż rozwiązań ERP na rynku krajowym. Firmy z sektora MŚP zakupiły rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem o wartości 83,2 mln zł co oznacza wzrost o ponad 22 proc. i 15 mln złotych. Natomiast sprzedaż do klientów z sektora MSP w regionie DACH zmniejszyła się o 24,3 proc. i wyniosła 22,6 mln złotych. Grupa poprawiła też sprzedaż w segmencie przemysł&utilities, gdzie sprzedaż rozwiązań i usług informatycznych wyniosła 55,3 mln złotych, rosnąc rok do roku o 5,4 proc.  Natomiast przychody ze sprzedaży w sektorze handlu i usług utrzymały się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 roku i osiągnęły wynik 57,4 mln złotych.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 92,5 mln złotych, co oznacza spadek o 13,3 mln złotych, tj. o 12,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, jednak sektor ten wciąż posiada najwyższy udział w sprzedaży Comarch - ponad 21 proc. O 7,3 proc. zmniejszyła się wartość przychodów w segmencie medycyny i wyniosła 14,4 mln złotych. Sprzedaż do instytucji administracji publicznej wyniosła 22 mln złotych, czyli 7,2 mln złotych mniej niż rok temu.

- Grupa Comarch w pierwszym kwartale 2023 roku obserwowała zmniejszoną dynamikę popytu na rozwiązania informatyczne oraz działała w warunkach znacznego wzrostu kosztów działalności (wynagrodzeń, energii, usług obcych). Wzrost przychodów ze sprzedaży był wolniejszy niż wzrost kosztów działalności, w efekcie czego zmniejszyła się rentowność działalności Comarch – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. 
Realizując założenia strategii dywersyfikacji biznesu, Comarch prowadzi niezmiennie różnorodne projekty, inwestycyjne. W najbliższym czasie dwa z nich będą miały swój debiut rynkowy.

Jednym z nich jest platforma e-commerce – wszystko.pl. - Aktualnie trwają testy konsumenckie, w których biorą udział pracownicy Grupy Kapitałowej Comarch oraz ponad 11 tys. sprzedawców, którzy zarejestrowali i zweryfikowali konto na portalu. Premiera serwisu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca – zapowiada Konrad Tarański.

Drugim projektem jest budowa centrum danych w USA w miejscowości Mesa koło Phoenix (stan Arizona). 
- Inwestycja jest związana z potrzebą dywersyfikacji geograficznej infrastruktury krytycznej Comarch oraz planami rozszerzenia działalności biznesowej na rynku amerykańskim. Aktualnie trwają testy i procedury odbiorowe centrum danych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie działalności obiektu – mówi Konrad Tarański.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza