Organizacje międzynarodowe

Comarch jest członkiem ważnych organizacji w dziedzinie IT, takich jak np  ETIS, PIKOM oraz TM Forum, przez co posiada ciągły dostęp do najnowszych standardów pojawiających się w tych dziedzinach (np. standardów na temat TAP/RAP). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w Comarch nie jest rozumiane tylko i wyłącznie jako techniczne środki służące do realizacji projektów ale także wykorzystanie w maksymalnym stopniu dostępnych standardów.

Comarch należy również do międzynarodowych izb gospodarczych i handlowych m.in.:   Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.
The TeleManagement Forum (TMF) jest organizacją non-profit, która została założona w 1988 w celu przyśpieszenia rozwoju systemów do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Członkami-założycielami były takie firmy jak AT&T, BT, Northern Telecom i Hewlett-Packard. W 1989 TMF zatwierdziło pierwszy protokół OSI/NM, a w 1990 stowarzyszenie liczyło już 85 członków z 13 krajów.
Dzisiaj TMF ma już ponad 670 członków i prowadzi jedną z najważniejszych konferencji na rynku telekomunikacyjnym (OSS/BSS Conference & Exposition), a jego standardy są przyjmowane przez wyspecjalizowaną agencję ONZ - International Telecommunications Union (ITU). Członkowie tej organizacji reprezentują firmy z sektora telekomunikacji, mediów oraz usług informacyjnych z ponad 71 krajów.

www.tmforum.org
 
ETIS to międzynarodowa organizacja, mająca na celu wymianę informacji na temat najważniejszych kwestii technologicznych pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych w Europie. Misją ETIS jest wsparcie członków w podnoszeniu ich efektywności biznesowej poprzez wymianę informacji na temat skutecznego wykorzystania technologii komputerowych. Organizacja realizuje te cele poprzez angażowanie członków w zespoły robocze, dzielenie się doświadczeniami, benchmarking, usługi internetowe, fora dyskusyjne, projekty UE, warsztaty i konferencje. ETIS został wielokrotnie doceniony poprzez różnorakie organizacje, otrzymując wiele nagród z sektora telekomunikacji. www.etis.org

Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) jest organizacją zrzeszającą osoby posiadające licencje maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz maklerów giełd towarowych. ZMiD zajmuje się działalnością szkoleniową, od lat prowadzone są kursy na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, maklerów giełd towarowych oraz analityków giełdowych. Ponadto ZMiD bierze aktywny udział w powstawaniu regulacji prawnych dotyczących rynku kapitałowego, a jego przedstawiciele uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów oraz grupach roboczych przy Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych, a także w pracach sejmowych podkomisji. Co roku ZMiD organizuje również Dzień Maklera i Doradcy, który wpisał się już na stałe w kalendarz imprez związanych z rynkiem kapitałowym.

 
W 2016 roku Comarch dołączył do PIKOM (Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysi, z ang. The National ICT Association of Malaysia), największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa ICT w Malezji, której celem jest rozwój branży poprzez promowanie współpracy wśród firm członkowskich. PIKOM jest organizacją non-profit i reprezentuje przemysł informatyczny w Malezji. Obecnie do PIKOM należy 1000 firm i przedsiębiorstw związanych z branżą ICT, które dzięki członkostwu mają szansę na współpracę na różnych płaszczyznach.
http://www.pikom.org.my/

W Japonii Comarch przynależy klubu biznesowego 21c Club w ramach EGG JAPAN. 21c Club wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu i rozwijaniu nowych firm typu B2B oraz jest platformą do wymiany wiedzy i doświadczenia. Tokyo 21c Club ma obecnie około 600 członków. Członkami Klubu są przedsiębiorcy, menedżerowie odpowiedzialni za nowe firmy w dużych firmach oraz specjaliści w dziedzinach takich jak własność intelektualna, fundusze, HR, prawo, księgowość, producenci biznesowi i pracownicy akademiccy.
http://www.egg-japan.com/en

LF Networking Fund to nowopowstała inicjatywa stowarzyszenia The Linux Foundation, która zacieśnia współpracę między partnerami i zwiększa sprawność operacyjną w projektach dotyczących rozwoju sieci. LFN integruje zarządzanie projektami, które obejmuje, w celu poprawy efektywności operacyjnej i uproszczenia zaangażowania ich członków. Każdy projekt zachowuje niezależność techniczną oraz własne strategie rozwoju.

Projekty założycielskie składające się na LFN to: FD.io, OpenDaylight, ONAP, OPNFV, PNDA, oraz SNAS. Dla Comarch szczególnie cenną inicjatywą jest projekt ONAP (Open Network Automation Platform) rozwijający rozwiązania usprawniające automatyzację sieci, w tym jej wirtualizację.
https://www.linuxfoundation.org/projects/networking

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza