Organizacje międzynarodowe

Comarch jest członkiem ważnych organizacji w dziedzinie IT, takich jak np. ETIS oraz TM Forum, przez co posiada ciągły dostęp do najnowszych standardów pojawiających się w tych dziedzinach (np. standardów na temat TAP/RAP). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w Comarch nie jest rozumiane tylko i wyłącznie jako techniczne środki służące do realizacji projektów ale także wykorzystanie w maksymalnym stopniu dostępnych standardów.

The TeleManagement Forum (TMF) jest organizacją non-profit, która została założona w 1988 w celu przyśpieszenia rozwoju systemów do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Członkami-założycielami były takie firmy jak AT&T, BT, Northern Telecom i Hewlett-Packard. W 1989 TMF zatwierdziło pierwszy protokół OSI/NM, a w 1990 stowarzyszenie liczyło już 85 członków z 13 krajów.
Dzisiaj TMF ma już ponad 670 członków i prowadzi jedną z najważniejszych konferencji na rynku telekomunikacyjnym (OSS/BSS Conference & Exposition), a jego standardy są przyjmowane przez wyspecjalizowaną agencję ONZ - International Telecommunications Union (ITU). Członkowie tej organizacji reprezentują firmy z sektora telekomunikacji, mediów oraz usług informacyjnych z ponad 71 krajów.
www.tmforum.org

ETIS to międzynarodowa organizacja, mająca na celu wymianę informacji na temat najważniejszych kwestii technologicznych pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych w Europie. Misją ETIS jest wsparcie członków w podnoszeniu ich efektywności biznesowej poprzez wymianę informacji na temat skutecznego wykorzystania technologii komputerowych. Organizacja realizuje te cele poprzez angażowanie członków w zespoły robocze, dzielenie się doświadczeniami, benchmarking, usługi internetowe, fora dyskusyjne, projekty UE, warsztaty i konferencje. ETIS został wielokrotnie doceniony poprzez różnorakie organizacje, otrzymując wiele nagród z sektora telekomunikacji.
www.etis.org

W 2019 roku dołączył do MEF. MEF to stowarzyszenie branżowe skupiające ponad 200 firm , jest siłą napędową umożliwiającą sprawne, pewne i zaaranżowane usługi komunikacyjne, które zapewniają użytkownikom dynamiczną wydajność i bezpieczeństwo niezbędne do rozwoju gospodarki cyfrowej. MEF niedawno wprowadziło transformacyjne globalne struktury usług MEF 3.0 do definiowania, dostarczania i certyfikowania gwarantowanych usług zaaranżowanych w globalnym ekosystemie zautomatyzowanych sieci. Usługi MEF 3.0 zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać obsługę na żądanie i przetwarzanie w chmurze dzięki kontroli nad zasobami sieciowymi i możliwościami usług kierowanymi przez użytkownika i aplikacje. Usługi MEF 3.0 są dostarczane za pośrednictwem zautomatyzowanych, zwirtualizowanych i połączonych sieci zasilanych przez LSO, SDN i NFV. MEF tworzy specyfikacje usług, frameworki LSO, otwarte API LSO, implementacje referencyjne oparte na oprogramowaniu i programy certyfikacyjne. Prace MEF 3.0 umożliwią automatyczne dostarczanie standardowych usług Carrier Ethernet, Optical Transport, IP, SD-WAN i Layer 4-7 w wielu sieciach dostawców.
https://www.mef.net

Od 2020 roku Comarch jest członkiem O-RAN Alliance - konsorcjum zajmującego się promowaniem opartej na oprogramowaniu, rozszerzalnej sieci RAN oraz standaryzacji krytycznych elementów architektury O-RAN Alliance. Decyzja Comarch o dołączeniu do organizacji podkreśla zaangażowanie firmy w napędzanie, wspieranie i pomoc w rozwijaniu otwartej architektury RAN, ramię w ramię z innymi operatorami. Architektura O-RAN pomaga przekształcić dzisiejszą statyczną, niepubliczną infrastrukturę RAN w rozszerzalną, opartą na oprogramowaniu, platformę świadczenia usług, która będzie zdolna do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby użytkowników, aplikacji i biznesu.
https://www.o-ran.org/

Comarch należy również do międzynarodowych izb gospodarczych i handlowych m.in.: Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej czy też organizacji branżowych na całym świecie.
W Hiszpanii Comarch jest członkiem AECOC – hiszpańskiego przedstawiciela globalnej organizacji GS1.
https://www.aecoc.es/

Dodatkowo firma jest zaangażowana w pracę Asociación XBRL España - stowarzyszenia promującego wdrożenie, przyjęcie oraz rozwój języka XBRL w celu ujednolicenia standardów prezentacji sprawozdań finansowych
https://xbrl.es/

W Japonii Comarch przynależy do klubu biznesowego 21c Club w ramach EGG JAPAN. 21c Club wspiera przedsiębiorstwa w tworzeniu i rozwijaniu nowych firm typu B2B oraz jest platformą do wymiany wiedzy i doświadczenia. Tokyo 21c Club ma obecnie około 600 członków. Członkami Klubu są przedsiębiorcy, menedżerowie odpowiedzialni za nowe firmy w dużych firmach oraz specjaliści w dziedzinach takich jak własność intelektualna, fundusze, HR, prawo, księgowość, producenci biznesowi i pracownicy akademiccy.
http://www.egg-japan.com/en

We Włoszech, gdzie Comarch prowadzi działalność biznesową od 2015 roku, firma jest członkiem Retail Institute Italy. Misją tego stowarzyszenia handlu detalicznego we Włoszech jest promowanie kultury i rozwoju całego sektora, poprzez oferowanie podstawowych treści i działań strategicznych, które mają być aktualizowane i konkurencyjne w coraz bardziej złożonym scenariuszu rynkowym.
https://retailinstitute.it/

Ponadto Comarch należy do stowarzyszenia firm działających w metropolii Mediolanie oraz w prowincjach Lodi, Monza i Brianza w Pawii – Assolombarda. Organizacja skupia ponad 6800 przedsiębiorstw różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, producentów towarów i usług we wszystkich sektorach produktowych. Rolą stowarzyszenia jest wsparcie firm członkowskich w kontaktach z lokalnymi firmami i instytucjami.
https://www.assolombarda.it/

Firma jest również członkiem Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. Misją instytucji jest tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości i wpływu, jakie technologie cyfrowe mają na przedsiębiorstwa, administrację publiczną i obywateli, poprzez modele interpretacyjne oparte na solidnych dowodach empirycznych oraz niezależnych, przestrzeniach porównawczych, które łączą popyt i podaż innowacji cyfrowych we Włoszech.
https://www.osservatori.net/it/home

W krajach Beneluksu Comarch przynależy do Belgijsko-Polsko-Luksemburskiej Izby Handlowej. Izba jest organizacją non-profit zrzeszającą prywatne firmy, federacje i przedsiębiorców z doświadczeniem biznesowym w Polsce w zakresie inwestycji i handlu. Misją izby jest promocja belgijskich i luksemburskich inwestycji i eksportu do Polski, ale wspiera również polskie firmy we współpracy z belgijskimi i luksemburskimi. Członkiem zarządu w BEPOLUX jest Wojciech Pawluś, dyrektor zarządzający Comarch na kraje Beneluksu.
W Francji Comarch jest członkiem stowarzyszenia HUB-RETAIL „Cross-Canal and Omni-Logistics”. Celem organizacji jest zjednoczenie oraz współpraca środowiska biznesowego w regionie Owernia-Rodan-Alpy i związanego z nim sektora logistycznego w celu wzmocnienia branży i tworzenia relacji oraz synergii między graczami, zwłaszcza między start-upami a dużymi kontami, które wykazują się dużą aktywnością biznesową i tworzą miejsca pracy. Misją HUB-RETAIL w ramach zawodów związanych z handlem i logistyką, jest promowanie badań, rozwoju i rozpowszechniania technik oraz know-how z zakresu omnichannel w regionie Owernii-Rodan-Alpy.
https://www.hub-retail.com/

Firma należy też do organizacji Adira, która skupia wszystkich regionalnych graczy w dziedzinie technologii informacyjnej. Instytucja prowadzi działania na rzecz wymiany wiedzy w ramach tematycznych grup badawczych, przygotowuje raporty lub zaleca badania w celu opracowania trendów lub perspektyw na temat produktów i usług IT, a także organizuje wizyty studyjne dla partnerów i członków organizacji.
https://www.adira.org/

Comarch jest członkiem AD2N, regionalnego stowarzyszenia, które skupia ponad 40 firm, świadczących usługi cyfrowe (ESN) oraz producentów systemów informatycznych. Członkami są regionalne firmy lub przedstawicielstwa w regionie Hauts-de-France dużych krajowych lub nawet międzynarodowych przedsiębiorstw.AD2N jest partnerem SYNTEC Numérique i jest wspierany przez Region Hauts-de-France.
https://www.ad2n.org/

Firma działa również w strukturach Syntec Numérique. To profesjonalna organizacja skupiająca firmy świadczących usługi cyfrowe (ESN), wydawców oprogramowania i firm konsultingowych w zakresie technologii (ICT). Zrzesza ponad 2000 firm członkowskich, które generują 80% całkowitego obrotu sektora (ponad 56 miliardów euro obrotu, 510 000 pracowników w sektorze). Syntec Numérique przyczynia się do rozwoju sektora i cyfrowej transformacji Francji poprzez promowanie nowych zastosowań technologii cyfrowej, wspieranie zatrudnienia i szkoleń, wspieranie jego członków w ich rozwoju oraz upowszechnianie odpowiedzialnej technologii cyfrowej.
https://syntec-numerique.fr/

Comarch należy również do Clubster NSL - Nutrition, Santé, Longevité czyli klastra skupiającego firmy z branży rolno-żywieniowej, zdrowia, opieki medycznej, biotechnologicznej i e-zdrowia. Clubster NSL stymuluje wymianę i współpracę między światem akademickim i przemysłowym oraz wspiera kandydujące projekty innowacyjne w poszukiwaniu regionalnych, krajowych i europejskich źródeł finansowania. Inicjuje współpracę między podmiotami i prywatnymi i publicznymi w celu promowania projektów dla sektora żywieniowo-zdrowotnego. W szeregach Clubster NSL znajduje się ok. 300 firm członkowskich: start-upy, firmy, zakłady opieki zdrowotnej oraz firmy badawcze i szkoleniowe.
https://www.clubster-nsl.com/

Firma jest również członkiem klastra PIKOM, który skupia małe i duże laboratoria badawcze oraz instytucje szkoleniowe zajmujące się określoną gałęzią przemysłu. Klaster konkurencyjności ma na celu wspieranie innowacji. Promuje rozwój szczególnie innowacyjnych wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (B + R). Wspiera również rozwój swoich firm członkowskich, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu nowych produktów, usług lub procesów wynikających z projektów badawczych. Umożliwiając zaangażowanym firmom zajęcie wiodącej pozycji na ich rynkach we Francji i na świecie, klastry konkurencyjności są motorem wzrostu i zatrudnienia.
https://www.picom.fr/

Natomiast w Australii Comarch należy do w Australian Loyalty Association. To organizacja założona w celu promowania edukacji i zapewnienia możliwości nawiązywania kontaktów osobom pracującym w branży lojalnościowej. ALA ma wiele oddziałów, w tym nowo utworzony rynek dostawców i centrum zatrudnienia, a także program edukacyjny, uruchomiony w 2019 r. ALA organizuje szereg wydarzeń i konferencji na temat lojalności i marketingu. Jaroslaw Włudyka, dyrektor zarządzający Comarch w Australii jest członkiem Rady Doradczej stowarzyszenia.
https://www.australianloyaltyassociation.com/

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza