Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comarch SA według stanu na dzień 21.05.2021 r.:

  • Janusz Filipiak posiada 1 997 027 akcji Comarch SA (24,55% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 5 569 027 głosów na WZA Spółki (36,82%);
  • Elżbieta Filipiak posiada 846 000 akcji Comarch SA (10,40% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 4 230 000 głosów na WZA Spółki (27,96%);
  • MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE SA posiada 841 097 akcji Comarch SA (10,34% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 841 097 głosów na WZA Spółki (5,56%);
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiadają łącznie 846 571 akcji Comarch SA (10,41% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 846 571 głosów na WZA Spółki (5,60%), w tym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiada 843 071 akcji Comarch SA (10,37% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 843 071 głosów na WZA Spółki (5,57%).