Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comarch S.A. według stanu na dzień 26.04.2024 r.:

  • Janusz Filipiak* posiada 1 997 027 akcji Comarch S.A. (24,55% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 5 569 027 głosów na WZA Spółki (36,82%);
  • Elżbieta Filipiak posiada 846 000 akcji Comarch S.A. (10,40% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 4 230 000 głosów na WZA Spółki (27,96%);
  • Fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiadają łącznie 846 571 akcji Comarch S.A. (10,41% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 846 571 głosów na WZA Spółki (5,60%), w tym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiada 843 071 akcji Comarch SA (10,37% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 843 071 głosów na WZA Spółki (5,57%).
  • Fundusz Generali OFE, zarządzany przez Generali PTE S.A. posiada 829 183 akcje, co stanowi 10,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 829 183 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,48% udziału w ogólnej liczbie głosów.

*) Informacja o śmierci Prezesa Comarch SA Pana Profesora Janusza Filipiaka

Kapitał zakładowy Comarch S. A. wynosi 8 133 349,00 zł, odpowiada 15 126 949 głosom na Walnym Zgromadzeniu i składa się z:

1) 864 800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 75 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 883 600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 56 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5) 3 008 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6) 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 638 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 125 787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9) 102 708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10) 563 675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
11) 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2,
12) 91 041 akcji zwykłych na okaziciela serii J2,
13) 73 953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3,
14) 7 759 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł.