Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comarch SA według stanu na dzień 15.11.2019 r.

 • Janusz Filipiak posiada 1 997 027 akcji Comarch SA (24,55% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 5 569 027 głosów na WZA Spółki (36,82%);
 • Elżbieta Filipiak posiada 1 181 926 akcji Comarch SA (14,53% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 4 565 926 głosów na WZA Spółki (30,18%);
 • MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE SA posiada 841 097 akcji Comarch SA (10,34% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 841 097 głosów na WZA Spółki (5,56%);
 • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiadają łącznie 846 571 akcji Comarch SA (10,41% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 846 571 głosów na WZA Spółki (5,60%), w tym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. posiada 843 071 akcji Comarch SA (10,37% w kapitale zakładowym Spółki), które uprawniają do 843 071 głosów na WZA Spółki (5,57%).

 

Kapitał zakładowy Comarch S.A. wynosi 8 133 349,00 zł, którym odpowiada 15 126 949 głosów na Walnym Zgromadzeniu Comarch S.A. Składa się na niego:

 1. 864 800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 2. 75 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 3. 883 600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 4. 56 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 5. 3 008 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 6. 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 7. 638 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 8. 125 787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 9. 102 708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
 10. 563 675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 11. 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2,
 12. 91 041 akcji zwykłych na okaziciela serii J2,
 13. 73 953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3,
 14. 7 759 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 1 zł.