Sprawozdania za 2011 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2011.pdf (2995kB) 
Opinia biegłego rewidenta (157kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2011.pdf  (2945kB)
Opinia biegłego rewidenta (152kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2011.pdf (2788kB) 

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2011.pdf (787kB)
QSr 3 2011.pdf (867kB) 
QSr 1 2011.pdf (660kB)