Sprawozdania finansowe za 2014 rok

Sprawozdania finansowe za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2014.pdf (3536kB) 
Opinia biegłego rewidenta (40kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2014.pdf  (3521kB)
Opinia biegłego rewidenta (36kB)

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch
PSr 2014.pdf (3410kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch
QSr 4 2014.pdf (1307kB)
QSr 3 2014.pdf (964kB)
QSr 1 2014.pdf (1063kB)