Comarch SFA Online Sales Support / Studio Dekoral Partner On-line System

PPG Deco Polska Sp. z o.o. to producent wiodących na polskim rynku farb i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Do PPG Deco Polska Sp. z o.o. należą także marki: Domalux, Drewnochron, Cieszynka, Dekoral Gold oraz Sigma. Firma zatrudnia 750 osób. Grupa PPG jest firmą znaną i docenianą przez klientów na całym świecie. PPG z siedzibą w Pittsburghu (USA) jest globalnym dostawcą farb, lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i innych materiałów specjalnych. Firma PPG zarządza ponad 140 zakładami w ponad 60 krajach.

Firma PPG Deco Polska Sp. z o. o. nawiązała współpracę z Comarch SA w zakresie informatycznego systemu do komunikacji z partnerami handlowymi i sprzedaży – Comarch SFA Online Sales Support. Analiza parametryzacyjna oraz projekt systemu został przygotowany przez Comarch SA w ciągu zaledwie 3 miesięcy i po akceptacji PPG Deco Polska został przekazany do produkcji. Komercyjne uruchomienie systemu Studio Dekoral Partner On-line nastąpiło w marcu 2011 roku.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch SFA Online Sales Support

Aplikacja webowa kompleksowo wspierająca procesy B2B 

Dowiedz się więcej

Sytuacja przed wdrożeniem systemu Comarch SFA

PPG Deco Polska poszukiwała informatycznego narzędzia pozwalającego na skuteczną komunikację z partnerami handlowymi. Innymi obszarami, które PPG Deco Polska chciała usprawnić było efektywne zbieranie informacji rynkowych bezpośrednio od partnerów handlowych, stymulowanie zakupów poprzez różnego rodzaju systemowe akcje promocyjne oraz rozliczanie zamówień.

Dodatkowym motywem wpływającym na poszukiwanie przez PPG Deco Polska nowego rozwiązania informatycznego była chęć podzielenia się z partnerami handlowymi informacjami posiadanymi przez PPG Deco Polska, a gromadzonymi w ich systemie klasy ERP, które mogłyby mieć wpływ na zwiększenie sprzedaży zarówno PPG Deco Polska, jak i ich partnerów handlowych.

 

Rozwiązanie

Przeprowadzona przez Comarch SA wspólnie z PPG Deco Polska analiza wykazała, że systemem, który w całości pozwoli na zaspokojenie biznesowych potrzeb zdefiniowanych przez PPG Deco Polska jest Comarch SFA Online Sales Support. System oferowany przez Comarch SA świetnie sprawdzał się do tej pory w roli narzędzia do komunikacji z dystrybutorami w branży FMCG, stąd też PPG Deco zdecydowała się na implementację oferowanego narzędzia. Przygotowana przez Comarch koncepcja implementacji zakładała znaczną przebudowę systemu, tak, aby większy nacisk położyć na zadania definiowane przez PPG Deco Polska i komunikację z partnerami handlowymi przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności raportowania.

Propozycja Comarch SA zakładała również zmianę layoutu platformy Comarch SFA Online Sales Support oraz zmianę logiki systemu. Partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie nowej strony internetowej pod potrzeby Comarch SFA Online Sales Support została agencja interaktywna SoInteractive z Krakowa. 

 

Koncepcja wdrożenia Comarch SFA Online Sales Support /Studio Dekoral Partner On-line

Pierwszym krokiem pozwalającym na biznesową weryfikację słuszności założeń projektu Comarch SFA Online Sales Support dla PPG Deco Polska było wdrożenie pilotażowe. Celem wdrożenia pilotażowego było uruchomienie systemu Studio Dekoral Partner On-line dla wybranych przez PPG Deco Polska Studiów Dekoral i przetestowanie następujących modułów i funkcjonalności:

  • Komunikacja z partnerem handlowym poprzez funkcjonalności przesyłania i odbierania wiadomości oraz warstwę CMS (Content Management System)
  • Generowanie zamówień standardowych przez partnerów handlowych oraz ich automatyczna wysyłka do realizacji przez wybranego dystrybutora z jednoczesnym przesłaniem takiej informacji do PPG Deco Polska
  • Generowanie zamówień z akcji promocyjnych definiowanych przez PPG Deco Polska indywidualnie dla każdego partnera handlowego
  • Zbieranie informacji rynkowych poprzez moduł ankietowy
  • Raportowanie danych (zamówienia, promocje, ankiety)
  • Komunikacja EDI (Electronic Data Interchange) w zakresie transferu zamówień

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane