Sprawozdania za rok 2020

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SRR 2020.zip (17,3MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.zip (1,2MB)
SRR 2020 Sprawozdanie finansowe.pdf (2,3MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie ESEF 
SRR 2020 Sprawozdanie zarządu.pdf (2,4MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml
2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf (4,0MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania na temat informacji niefinansowych, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Raport roczny Comarch SA
RR 2020.zip (17,1MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.zip (0,7MB)
RR 2020 Sprawozdanie finansowe.pdf (1,9MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie xhtml 
RR 2020 Sprawozdanie zarządu.pdf (4,3MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2020.pdf (3,9MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2020.pdf (2,8MB)
QSr 3 2020.pdf (3,9MB)
QSr 1 2020.pdf (2,2MB)