Sprawozdania za rok 2020

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2020.pdf (3,9MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2020.pdf (2,2MB)